Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/955
Title: Toplam sürecinin baskakov tipindeki korovkin teorisine uygulanması
Other Titles: Application of summability process on baskakov-type korovkin theory
Authors: Duman, Oktay
Aslan, İsmail
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Aslan, İ.(2014).Toplam sürecinin baskakov tipindeki korovkin teorisine uygulanması .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: In this thesis, using the summability process given by Bell we study on the approximation to a function and its derivatives by means of a wider class of linear operators than a family of positive linear operators. Our results improve not only Baskakov's idea, but also the Korovkin theory based on positive linear operators. Finally, in order to show why we need such a study, we display a specific sequence of approximating operator to derivative of a function by the summability method but not in the classical sense, by plotting their graphs.
Bu tezde, Bell tarafından ortaya konan toplanabilme metodunu kullanarak, sürekli fonksiyonlara ve türevlerine, pozitif lineer operatörler sınıfından daha geniş bir sınıf ile yaklaşılmaya çalışılacaktır. Sonuçlarımız sadece Baskakov'un düşüncelerini değil, aynı zamanda pozitif lineer operatörlere dayanan Korovkin teorisini de geliştirecektir. Son olarak böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyduğumuzu daha somut bir şekilde gösterebilmek için seçtiğimiz özel bir operatör dizisinin, sürekli bir fonksiyonun türevine toplanabilme metoduyla yaklaşabildiği, ancak klasik manada yakınsayamadığı, grafikleri çizilerek gösterilecektir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/955
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371102.pdfİsmail Aslan_tez844.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.