Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/959
Title: Where you export matters: Explications on the export sophistication of Turkey and its export destinations
Other Titles: Ülkelerin nereye ihracat yaptığı önemlidir: Türkiye'nin ihracat sofistikasyonu ve ihracat partnerleri üzerine yorumlamalar
Authors: Sayan, Serdar
Duman, Mert Can
Keywords: Ekonomi
Economics
Uluslararası Ticaret
İhracat Partneri
Sofistikasyon
Nitelik
International Trade
Export Partner
Sophistication, Qualification
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Duman, M.(2014).Where you export matters: Explications on the export sophistication of Turkey and its export destinations .Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: This master thesis mainly aims to clarify the effects of export destinations of Turkey on product sophistication of its export basket with using Export data of Turkey between 1998 and 2011 with HS6 classification. Besides, effects of export destinations on technology usage of export products and how export products could be structured within country groups are also analyzed in this study by the light of the presence of relationship between export destinations and product sophistication. This study shows that export destinations of Turkey significantly matter on sophistication and technology usage of export products such that as share of European Union from Turkey's total export increases, both share of mid-high and high technology export commodities from total volume and product sophistication of export basket increase whilst it is in the opposite way for MENA. Moreover, effects of other export destinations of Turkey on both sophistication and technology usage of export products are analyzed in the study.
Bu yüksek lisans tezi temel olarak Türkiye'nin ihracat partnerlerinin ihracat sepetinin sofistikasyonu üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 1998-2011 dönemini içeren ve HS6 sınıflandırma sistemi ile elde edilen veriler kullanılarak ülke gruplarının Türkiye'nin toplam ihracatından aldıkları pay ile Türkiye'nin ihracat sepetinin niteliği arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada ayrıca, ihracat partnerlerinin ihraç mallarındaki teknoloji kullanımı üzerindeki etkisi de araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'nin ihracat partnerlerinin hem ihracat sepetinin sofistikasyonu hem de ihraç ürünlerinin teknoloji kullanımı üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı payın artması hem Türkiye'nin ihracat sepetinin sofistikasyonunu hem de ihraç ürünlerinde orta-ileri ve ileri teknoloji kullanımını arttırırken bu durum MENA Bölgesi için tam tersidir. Türkiye'nin diğer ihracat partnerlerinin ihracat sepetinin sofistikasyonu ve ihraç ürünlerinin teknoloji kullanımı üzerindeki etkileri de çalışmada ayrıca sunulmuştur.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/959
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363098.pdfMert Can Duman_tez1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.