Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/966
Title: Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi
Other Titles: Lifetime and security optimization in wireless sensor networks
Authors: Tekin, Salih
Yıldız, Uğur
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Uğur, Y.(2014).Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: In this study, both lifetime and security in wireless sensor networks are jointly optimized. It is assumed that enemies try to steal gathered data with the key informations they have. In this study, mathematical models are developed for all possible sensor deployment and key assignment strategy combinations considering that both deployment and key assignment strategies can be applied deterministically and randomly depending on application area. Performance of the proposed solution methods and advantages of deployment and key assignment strategies are investigated on test problems. In addition to mathematical models, a mathematical programming based heuristic algorithm is developed to obtain feasible solutions for large instances. Computational experiments conducted on a set of test instances indicate that both the solution time and the efficiency of the proposed heuristic is quite promising.
Bu çalışmada kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemeye çalışılmaktadır. Düşmanların ellerinde bulunan anahtar bilgileri ile ağda toplanmış olan verileri ele geçirmeye çalıştıkları varsayılmaktadır. Bu çalışmada, uygulama alanına göre algılayıcı konumlandırma ve anahtar ataması kararlarının deterministik veya rassal olarak verilebileceği göz önünde bulundurularak olası tüm konumlandırma ve anahtar ataması yöntemleri kombinasyonları için çeşitli matematiksel modeller geliştirilmiştir. Önerilen çözüm yöntemleri, hazırlanan test problemleri üzerinde test edilerek hem çözüm yöntemlerinin hem de farklı algılayıcı konumlandırma ve anahtar ataması yöntemlerinin birbirlerine karşı üstünlükleri incelenmiştir. Matematiksel modellerin yanı sıra büyük boyutlu problemlerde kısa sürelerde olurlu çözümler elde edebilmek için matematiksel model tabanlı bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen sezgisel algoritmanın performansı hazırlanan test problemleri ile test edilerek sezgisel algoritmanın kısa sürelerde iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/966
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371098.pdfUğur Yıldız_tez346.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.