Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/980
Title: Bulut bilişim modeli kurumsal kullanım uygulanması ve ıntserv / dıffserv eşlenmesi ile performans arttırımı
Authors: Girici, Tolga
Yıldırım, Abdullah Sinan
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Yıldırım, A.(2014).Bulut bilişim modeli kurumsal kullanım uygulanması ve ıntserv / dıffserv eşlenmesi ile performans arttırımı.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Cloud computing, bright venture of today and tomorrow, is rising based on the idea of the use of online information, software and hardware. Cloud computing provides users three different kinds of service models; infrastructure services, platform services and software services; which are in the run all together as requested and meets the needs of users. Benefits of cloud computing include increased security, monitoring and maintenance of the technical infrastructure by the provider, cost-savings, efficient use of resources, high flexibility, accessibility and device independence. This paper describes the cloud computing technology with its features and advantages in business life. Traffic of a medium-sized company is examined in two different scenarios; LAN network and cloud computing network; and compared according to ftp, email, HTTP traffics using OPNET. In second part of the study, DiffServ and IntServ quality of service terms are studied over cloud computing model. New approaches are studied and three models are served in order to improve the performance of cloud computing network in a medium sized company by combining IntServ and DiffServ in same network model. These models serve improvements in business applications using cloud computing technology.
Bulut bilişim bilgi, yazılım ve donanımın çevrim içi kullanımı fikrinin temelinde yükselen günümüzün ve geleceğin en parlak girişimidir. Bulut bilişim kullanıcılara altyapı hizmetleri, platform hizmetleri ve yazılım hizmetleri olmak üzere üç çeşit farklı ve istenildiğinde beraber de çalışabilen hizmet modelleri sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Artan güvenlik, sağlayıcı tarafından sağlanan altyapı tekniklerinin izlenmesi ve devamlılığı, masraf tasarrufu, kaynakları etkin kullanma, yüksek esneklik, erişim ve cihaz özgürlüğü bulut bilişimin yararlarıdır. Bu çalışmada bulut bilişim teknolojisinin özellikleri ve iş yaşamındaki avantalar anlatılmaktadır. Orta büyüklükteki bir şirketin trafiği, LAN ağı ve bulut bilişim ağı olmak üzere iki ağda tasarlanmıştır. Bu iki ağ, OPNET kullanılarak Ftp, E-mail, HTTP trafikleri ve Ethernet gecikmesi üzerinden karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde, DiffServ ve IntServ QoS mekanizmaları bulut bilişim modeli üzerine uygulanmıştır. Yeni yaklaşımlar çalışılmış ve orta büyüklükteki bir şirket trafiği için 3 farklı model bulut ağ teknolojisini geliştirmek için DiffServ ve IntServ aynı ağ üzerinde birleştirerek çalışılmıştır. Bu üç model bulut bilişim teknoloji kullanan iş uygulamalarının gelişmesini sağlamaktadır.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/980
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371116.pdfAbdullah Sinan Yıldırım_tez2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.