Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/984
Title: 8 kanallı tümleşik yüksek yeğinlikli odaklı ultrason hüzme şekillendirici sürücü
Other Titles: Integrated 8 channel high intensity focused ultrasound beamforming driver
Authors: Ergün, Arif Sanlı
Yetik, Hasan
Keywords: Yüksek yeğinlikli odaklı ultrason tedavi
YYOU
Hüzme şekillendirme
Hüzme şekillendiren sürücü
Kapasitif mikromekanik transdüser
CMUT
Yüksek genlikli sürücü
Odaklı ultrason
HIFU
Tüm devre tasarımı
VLSI
Beamforming
Beamforming driver
High intensity focused ultrasound
Very large scale integration
Biyoteknoloji
Biotechnology
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Yetik, H.(2014).8 kanallı tümleşik yüksek yeğinlikli odaklı ultrason hüzme şekillendirici sürücü. Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: High intensity focused ultrasound technique is used to ablate pathological tissues, drug delivery, hemostasis, lithotripsy, thrombolysis. Due to the nature of HIFU, it has almost no side effects compared to other treatments. Focused ultrasound systems uses ultrasound waves and focuses them on a tiny fraction of a tissue and increases the temperature of focused area dramatically while maintaining low or no temperature rise in surrounding tissue. As the HIFU systems are advancing, their size is getting small. HIFU ablation systems can be used either invasive or non-invasive according to its purpose. For invasive HIFU ablation systems like ultrasound catheter ablation systems, size of the HIFU device is very important. In ultrasound catheter ablation systems, transducer arrays and their drivers are to be kept as small as possible due to size restrictions, while maintaining a reasonable number of channels for proper beamforming. In addition, these systems should be highly integrated with minimal power consumption for flexibility and functionality. Despite the size restrictions on these systems, such problems can be overcome by ASICs. In this work, we present a simple 8 channel high-frequency, high-voltage driver, together with its beamforming and control circuitry designed with AMS's H35 high voltage process.
Yüksek Yeğinlikli Odaklı Ultrason (YYOU) tekniği, hastalıklı dokuları yakma, vücutta istenilen bölgelere ilaç iletimi, safra kesesi taşı kırma, kan pıhtısı çözme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Odaklı ultrason sistemleri ultrason frekansında üretilen dalgaları kullanır ve bu dalgaları dokuların çok küçük bir kısmında odaklayarak o noktada yüksek sıcaklık artışı sağlarken etrafında yer alan doku kısımlarında hiç ya da önemsiz derecede az sıcaklık artışına sebep olur. YYOU sistemleri kullanım amacına bağlı olarak noninvaziv olduğu gibi invaziv de olabilir. Ultrason katater içi ablasyon sistemleri gibi invaziv YYOU sistemleri için cihaz boyutları çok önemlidir. Ultrason katater içi ablasyon sistemlerinde transdüser dizileri ve sürücü elektroniği boyut gereksinimlerini sağlayabilmek adına, hüzme şekillendirme için gerekli kanal sayısını sağlamak koşuluyla, olabildiğince küçük tutulmalıdır. Boyut sınırlamalarına karşın, bu problemler ASIC teknolojisi ile aşılabilmektedir. Bu tezde, basit bir 8 kanallı yüksek frekanslı yüksek voltaj sürücü ve dijital olarak kontrol edilebilen bir hüzme şekillendirici tümleşik devresinin AMS tarafından sağlanan H35 kütüphanesi kullanılarak yapılan tasarımı sunulmuştur.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/984
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
378493.pdfHasan Yetik_tez2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.