Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/989
Title: Mikro-kanallarda akustoforez ile parçacık manipülasyonu
Other Titles: Particle manipulation in micro-channels using acoustophoresis
Authors: Özer, Mehmet Murat
Büyükkoçak, Süleyman
Keywords: Benzetim
Simulation
Optimizasyon
Optimization
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Büyükkoçak, S.(2014).Mikro-kanallarda akustoforez ile parçacık manipülasyonu.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: The usage of lab on a chip devices has increased in years passed due to their advantages on cell/particle manipulation. In this study, numerical simulation methods for acoustophoresis have been developed and micro-chip devices have been designed and manufactured in accordance with simulation results. Numerical simulation and literature results were compared and correlation between the results was obtained. Particle washing and concentration processes were implemented successfully using micro-chip devices that are made of PDMS and optimized according to simulations with different parameters.
Son yıllarda hücre ve parçacık analizlerinde mikro-çiplerin kullanımı bazı avantajlarından dolayı giderek artış göstermekte. Bu çalışmada mikro-çip uygulamalarından biri olan akustoforez ile parçacık manipülasyonu için nümerik simülasyon metotları geliştirildi ve simülasyon sonuçları doğrultusunda mikro-çipler üretildi. Simülasyon sonuçları literatürdeki deneysel bir çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldı ve sonuçların örtüştüğü görüldü. Farklı parametreler kullanılarak yapılan simülasyon sonuçları doğrultusunda optimize edilen ve malzeme olarak PDMS kullanılan çipler ile yapılan parçacık yıkama ve konsantrasyon deneylerinin başarılı olduğu görüldü.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/989
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
378498.pdfSüleyman Büyükkoçak_tez6.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.