Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/990
Title: APCO telsiz sistemlerinde oransız kodların kullanımı
Other Titles: Use of fountain codes in APCO radio systems
Authors: Girici, Tolga
Çığırkan, Gülay
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Çığırkan, G.(2014).APCO telsiz sistemlerinde oransız kodların kullanımı.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Association of Public-Safety Communications Officials (APCO) Project25 is a standard that defines public safety and emergency wireless communications. It supports digital voice and data transmission. Among the wireless applications there are ones that require broadcast transmission besides unicast transmission. Broadcast transmission in APCO P25 is normally unconfirmed, as it is impossible to receive acknowledgement (ACK) from every user and for every packet. Depending on the importance of the information, either all packets are sent without any ACK and with stronger error correcting codes, or a separate confirmed session is established with each and every user. For confirmed transmission, requiring to get ACK from every user and sending whole information separately to each user make the system inefficient. Rateless coding is a technique that is especially useful in broadcast applications. The greatest advantage is that receivers don't need to send a separate ACK for each received packet. They only need to send ACK, as they are able to recover the original data. The second advantage is that no retransmission is needed. Due to the above listed advantages, this thesis will address the use of rateless codes in APCO P25 broadcast applications.
Kamu Güvenliği İletişimi Kurumu'nun (Association of Public-Safety Communications Officials-APCO) Proje25 standardı kamu güvenliği ve acil durum haberleşme sistemlerinde telsiz haberleşmesini tanımlamaktadır. Bu haberleşme standardı sayısal ses ve veri iletişimini desteklemektedir. Telsiz uygulamaları arasında teke gönderimin yanısıra çoğa gönderim gerektiren veri uygulamaları da vardır. Her bir kullanıcıdan her paket için onay mesajı almak mümkün olmadığından APCO P25 sisteminde çoğa gönderim genellikle onaysız olarak yapılır. Gönderilen bilginin önemine göre veri ya arttırılmış bir kodlama ile alındı onayı olmaksızın gönderilmekte ya da her kullanıcı sıraya alınarak teker teker gönderim yapılmaktadır. Onaylı veri iletiminde ortaya çıkan trafikte bütün kullanıcılardan onay almak zorunda olmak, noktadan noktaya sırayla aynı veriyi sistemden defalarca göndermek sistem yükünü aşırı derecede artırmaktadır. Oransız kodlama özellikle çoğa gönderim uygulamalarında sistem yükünü azaltan bir tekniktir. En büyük avantajı her alınan paket için geri bildirim mesajı gönderilmesine gerek olmamasıdır. Alıcının sadece orijinal veriyi çözmeyi başardığı anda olumlu geri bildirim yapması yeterlidir. Diğer bir avantaj ise yeniden iletime gerek duyulmamasıdır. Bu avantajlardan dolayı bu çalışmada APCO P25 sisteminde çoğa gönderim uygulamalarında oransız kodların kullanımı incelenmiştir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/990
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
378499.pdfGülay Çığırkan_tez501.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.