Browsing by Author Değirmenci, Olgun

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
2020Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel GelişimiDeğirmenci, Olgun ; Karakurumer, Alkın
2016Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah KavramıDeğirmenci, Olgun 
Oct-2018Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbirinde (CMK m. 134), 7145 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
2017Bir Fidye Virüsünün Ardından: "CryptoLocker" ve Tatbik Edilebilecek Ceza NormlarıDeğirmenci, Olgun 
2017Bulut Bilişim ve Beraberinde Getireceği Hukuksal Sorunlar Üzerine GörüşlerDeğirmenci, Olgun 
Jan-2020Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü (CMK m. 251-252)Değirmenci, Olgun 
2020Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)Değirmenci, Olgun 
2018Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)Değirmenci, Olgun 
Jan-2019NetFlix’in Sonu mu? Düzenleme ve Sansür Sarkacında Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkındaki Yönetmelik TaslağıDeğirmenci, Olgun 
Mar-2019Uygulamacının 10 Sorusu Işığında UzlaştırmaDeğirmenci, Olgun 
Aug-2018Yargı İçtihatlarının Ortaya Çıkardığı Bir Hak: Unutulma Hakkı (Çerçevesi ve Hak Üzerine Düşünceler)Değirmenci, Olgun