Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/853
Title: Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı
Other Titles: The Notion of Weapon in The Practice of Military Criminal Code
Authors: Değirmenci, Olgun
219673
Keywords: Silah
Askerî Suç
Askerî Ceza Kanunu
Nitelikli Hâl
Suçun Unsuru
Weapon
Military Crime
Military Criminal Code
Qualified Circumstance
The Element of Crime
Issue Date: 2016
Publisher: Ankara Barosu
Source: DEĞİRMENCİ, O.(2016).Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi, 74(1).81-123.
Abstract: Weapon as an element and qualified circumstance of any crime is described under 6th article of Turkish Criminal Code numbered 5237. According to this rule, the Notion of arm is understood 1) Fire guns, 2) Explosives, 3) All kinds of cutting, piercing or injuring instrument used for to attack or defense oneself, 4) Other instruments which are suitable to use in attack or defense although actually not manufactured for this purpose, 5) Burning, corrosive, harmful, suffocating, toxic nuclear, radioactive, chemical and biological substances which cause unrecoverable disease. The Notion of weapon regulated Turkish Military Criminal Code is slightly different from one regulated Turkish Criminal Code. In our study, the notion of weapon regulated in Turkish Military Criminal Code as an element and qualified circumstance of any crime will describe.
Suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak silah, 5237 sayılı TCK’nın 6’ncı maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler anlaşılmaktadır. Askerî Ceza Kanununda düzenlenen silah kavramı, Türk Ceza Kanunundakinden biraz farklıdır. Çalışmamızda Askerî Ceza Kanununda suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak düzenlenen silah kavramı açıklanacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/193119
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/AnkaraBarosuDergisi/2016-1.pdf
http://dergipark.gov.tr/abd/issue/33840/374706
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/398493
https://hdl.handle.net/20.500.11851/853
ISSN: 1300-9885
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.