Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 80 to 99 of 361 < previous   next >
Title
E2E User Analytics Platform
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft (ESPOSA)
Ekonomik Suçlarda Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Doğal Deney Çalışması
Eksik Bilgi Altında Yarışma Tasarımı
Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Ekspres Şarj Noktası Yönetim Metodları Geliştirilmesi
Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler İle Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi
Elektro-Eğirme Yöntemi ile Amiloid Tabanlı Biyoaktif Membran Üretimi
Elektromanyetik Kalkanlama ve Isı Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Grafen Kapsüllü Parçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu
Endüstri 4.0 İçin Derin Öğrenme ile Talaşlı İmalat Gözetleme ve Tahmin Algoritmaları Geliştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kablosuz Jenerik Sensör Modülü Projesi Kapsamında Danışmanlık
Enfeksiyon Hastalıkları İçin Mevsimsel Dinamiklerin ve Bakteriyel Menenjit Hastalığının Türkiye'de Dönemsel Alevlenmelerinin Matematiksel Modellemesi
Enflasyon Hedeflemesi Neden Başarılıdır?: Kredibilite ve Beklentilerin Ampirik ve Teorik Analizi
Enterprise Self-Adaptive Control Systems of Systems (SACS)
Epitaksiyel Gerginliğe ve Yön Bağımlı Özelliklere Sahip İnce Filmlerde Film/Altlık Arayüzey Denge(sizlik) Durumlarının ve Kuantum Noktalarının Oluşumunun Bilgisayar Modellemesi
Erişilebilir ve Kullanışlı İnsan-Etkileşim İspatı: Ucuz İş Gücü Çözüm Olabilir mi?
Esnek İşlemli Akış Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi: Esnekliğin Getirisi, Matematiksel Modelleme ve Çözüm Teknikleri
Etkin Osteointegrasyon Amaçlı Alümina Membran ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Üretilmesi
Farklı Anorganik Metal Halojen Perovskit İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Su Hidroliz Sistemlerine Entegrasyonu ve Tandem Hücrelerin Geliştirilmesi
Farklı Lokasyonlarda, Farklı ve Çoklu Yetenek Gerektiren İşler İçeren Sistemlerde İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Optimizasyonu
Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS)