Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10012
Title: Meyve sineği Drosophila melanogaster’da dikkatin nöral temellerinin araştırılması
Authors: Çevik, Münire Özlem
Keywords: Sosyal
Sosyal
Psikoloji
dopamine
dikkat
Drosophila melanogaster
Issue Date: 2018
Abstract: Bu projenin amacı, dopaminerjik iletinin dikkat ve dikkat bozukluklarına nasıl aracılık ettiğini araştırmaktır. Meyve sineği Drosophila melanogaster kullanılarak yapılan translasyonel çalışmalarda, kendi geliştirmiş olduğumuz bir davranış testi uygulanmış, ve birbirini karşılıklı olarak dışlayan refleksler tetikleyen uyarıcıların varlığında dikkatin duyular arasında nasıl yönlendirildiği saptanmıştır. Daha sonra, dopamin tip 1 reseptör-1 mutasyonunun (Dop1R1) dikkatin uyarıcılar veya fizyolojik durumun belirlediği öncelikler tarafından yönlendirilmesi üzerindeki etkileri test edilmiştir. Sonuçlarımız, Dop1R1 mutasyonunun yukarıdan-aşağı dikkat süreçlerini bozarak davranışı daha uyarıcılara-bağlı hale getirdiğini, ve tepkiler arasında esnek geçişleri azalttığını göstermektedir. Dop1R1 mutasyonunun hedefli olarak böcek beynindeki en önemli heteromodal duyu entegrasyon alanlarından biri olan mantarsı yapılarda kurtarılması, çift-fazlı tepki örüntüsünün geri kazanılması için yeterli olmuştur. Dop1R1 mutasyonu, genetik arka planla etkileşim içerisinde hem hipoaktif hem de hiperaktif fenotiplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, proje sonuçları, meyve sineği Drosophila melanogaster Dop1R1 mutantlarının dikkat bozukluğu sendromları için uygun bir translasyonel hayvan model oluşturduğunu önermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/617985
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10012
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.