Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10021
Title: Düşük Simetriye Sahip Periyodik ve Kuvazi-Periyodik Fotonik Yapıların Nümerik ve Deneysel Analizi
Authors: Kurt, Hamza
Keywords: Fen
Mühendislik
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
kuvazi-kristal
düşük simetri
Fotonik kristal
Issue Date: 2018
Abstract: Projenin amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda düşük simetriye sahip periyodik ve kuvazi-periyodik dielektrik ortamlar tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan yapıların fotonlarla etkileşimleri incelenerek düşük simetriye sahip ortamların ışığın hareket özelliklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Gözlemlenen üstün optik özellikler sayesinde fotonik aygıt tasarımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, tasarımların mikrodalga bölgesinde deneysel doğrulanması da yapılmıştır. Kırılma indisi periyodik yapılarda birim hücredeki yüksek simetrinin giderilmesi ve yerine düşük simetrinin getirilmesi ile suni ortamlar oluşturulmuştur. Şimdiye kadar literatürde yürütülen çalışmaların çoğunluğunda birim hücre içerisinde yer alan elemanlar genellikle tekli olup sınırlı mertebede (silindir yerine dikdörtgen veya elips şeklinde) yapısal forma sahip yapılardır. Önceki çalışmalarda daha çok yapısal değişimlerin sadece yasaklı bant aralığına olan etkileri incelenmiştir. Diğer taraftan düşük simetrili yapılarla yürüttüğümüz sistematik ve detaylı çalışmalar sayesinde birim hücre içerisine birden fazla eleman farklı konumlara yerleştirilerek iki boyutlu periyodik ve kuvazi-periyodik yapılar oluşturulmuştur. Projenin gerçekleştirilen hedefleri listelendiği zaman: Dielektrik yapıların birim hücre mertebesinde simetrilerini bozan değişimler gerçekleştirilerek tasarımlar yapılmış ve bu tasarımların bant diyagramları incelenmiştir. Düşük simetrili birim hücrelere sahip periyodik ve kusursuz yapılarla negatif kırılma, süper prizma, yavaş ışık, saçılımsız ilerleyen huzmeler gibi uygulamaların analizleri teorik ve deneysel olarak yapılmıştır. Düşük simetrili birim hücrelere sahip periyodik ve kusurlu yapıların optik kavite, dalga kılavuzu, yüzey modları gibi uygulamaların analizleri teorik ve deneysel olarak yapılmıştır. Düşük simetrili birim hücrelerden oluşturulan kuvazi-periyodik ve kusursuz yapıların lens tasarımı, negatif kırılma gibi uygulamaların analizleri teorik ve deneysel teorik ve deneysel olarak yapılmıştır. Düşük simetrili birim hücrelerden oluşturulan kuvazi-periyodik ve kusurlu yapıların yavaş ışık, dalga kılavuzu, yüzey modu gibi uygulamaların analizleri teorik ve deneysel teorik ve deneysel olarak yapılmıştır. Tasarımı yapılan yapay ortamlar, literatür için yeni tipte fotonik kristal yapılarıdır. Seçilen uygulamalar sayesinde bu tür tasarımların avantajlı yanları ortaya çıkarılmıştır. Düşük simetrili yapıların alternatif yaygın ortamlara (periyodik, düzensiz) kıyasla azımsanamayacak ölçüde üstün optiksel özelliklerinin olduğu gösterilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/619729
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10021
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.