Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10026
Title: Çögünme (Toggling) Yüklemesinin Pedikül Vidalarının Çekip-Çıkarma Performansına Etkisinin Incelenmesi
Authors: Demir, Teyfik
Tolunay, Tolga
Ulu, Mustafa Onur
Yaman, Mesut Emre
Keywords: Fen
Mühendislik
Mühendislik, Makine
biyomekanik
çekip çıkarma
çögünme
poliüretan köpük
pedikül vida
Issue Date: 2019
Abstract: ? Ilk olarak yeni tasarlanan çögünme deney modellerine statik basma deneyleri yapılmıstır. Bu deneylerden elde edilen verilere göre sistemin kalıcı deformasyon sınırı belirlenmistir. ? Alt montaj basma deneyinden elde edilen akma sınırı bilgisine göre sistem akma yükünün %50?sinde dinamik yükler uygulanarak yorulma deneylerine baslanmıstır. Yük oranı (maksimum yük/minimum yük) 10?dur. Yükleme frekansı 10 Hz?dir. Yorulma deneyi, herhangi bir eleman hasara ugrayana kadar veya 5.000.000 çevrim tamamlanana kadar gerçeklestirilmistir. Test, her bir milyon çevrimde durdurularak numunenin hasara ugrayıp ugramadıgı kontrol edilmistir. Numunenin hasara ugrayıp ugramadıgının tespiti için test blokları arasındaki mesafe deney öncesi ve sonrasında ölçülmüstür. Bloklar arası mesafenin 1 mm?den fazla azalması sistemin plastik deformasyona ugradıgı seklinde yorumlanmıstır. Numunenin hasara ugradıgı çevrim sayısı kaydedilmistir. Eger 5.000.000 çevrim boyunca numune hasara ugramazsa yük artırılmıs ve yeni bir numune test edilmistir. Böylelikle hasara karsılık gelen yük ve çevrim sayılarından olusan yük-hasar çevrimi grafigi elde edilmistir. Buna göre de alt montajın sonsuz ömrü (endurance limit) belirlenmistir. ? Alt montajlar için yorulma deneyleri tamamlandıktan sonra yorulma yük sınırının altında alt montajlara 100.000 çevrim, 1.000.000 çevrim ve 3.000.000 çevrim çögünme tipi yük uygulanmıstır. ? Çögünme deneyleri sonunda pedikül vidalara çekip çıkarma deneyleri yapılmıstır. Kontrol grubu olarak çögünme yüklerine maruz bırakılmamıs vidalara da çekip çıkarma deneyleri uygulanmıstır. Kontrol grupları ile çögünme yüklemesine tabi tutulmus gruplar Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak karsılastırılmıstır. Ayrıca Ti-rod ve PEEK-rod ile sabitlenmis alt montajların çekip çıkarma dayanımları da istatistiksel olarak karsılastırılmıstır. ? Çögünme deneylerinde, öncelikle alt montajlara 1.000.000 çevrim çögünme tipi yük uygulanmıs ve kontrol grupları ile istatistiksel olarak karsılastırılmıstır. Istatistiksel analiz sonucunda anlamlı fark tespit edilen gruplara 100.000 çevrim çögünme tipi yük uygulanırken anlamlı fark tespit edilmeyen gruplara 3.000.000 çevrim çögünme tipi yük uygulanmıstır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/621160
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10026
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.