Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10027
Title: Farklı Lokasyonlarda, Farklı ve Çoklu Yetenek Gerektiren İşler İçeren Sistemlerde İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Optimizasyonu
Authors: Yücel, Eda
Kuyzu, Güültekin
Keywords: Fen
Mühendislik
Endüstri Mühendisliği
sezgisel yöntemler
çoklu amaçlar
çoklu yetenek
dinamik rotalama
ısgücü çizelgeleme ve rotalama
Issue Date: 2020
Abstract: Gerçek hayatta karsılastıgımız, teknisyenlerin müsterilere ait mülkiyetlerde gerçeklestirecekleri bakım/tamir faaliyetlerinin çizelgelenmesi, gezici saglık ekiplerinin/hemsirelerin is çizelgelerinin hazırlanması, güvenlik ekiplerinin hedef alanı rotalayacak sekilde günlük rotalarının belirlenmesi gibi problemler, isgücü çizelgeleme ve rotalama problemleri olarak ele alınmaktadır. Bu problemlerde, farklı lokasyonlarda, çesitli yetenek gereksinimleri ve öncelikleri olan isler ve isleri gerçeklestirebilecek çesitli yeteneklere sahip personeller vardır. Gerçeklestirilecek is sayısı, personel sayısından fazla oldugu için personeller isleri gerçeklestirmek için seyahat ederler. Bir isin birden fazla yetenek gereksiniminin oldugu, dolayısıyla ekip olusturulması gereken durumlar bulunmaktadır. Amaç, islerin önceliklerini ve yetenek gereksinimlerini dikkate alarak en az maliyet ile en çok isin gerçeklestirilmesini saglamak üzere ekiplerin olusturulması ve ekiplerin is atamaları ile rotalarının belirlenmesidir. Projede, yerinde servis hizmeti saglayan tüm servis operasyonlarında gözlemlenen yetenek gereksinimleri varlıgında isgücü rotalama ve çizelgeleme problemleri çalısılmıstır. Proje kapsamında, öncelikle, verilen isleri ekiplere atamak üzere literatürde daha önce çalısılmamıs amaçları ve kısıtları içeren statik problem tanımlanmıstır. Statik problem için, yetenek gereksinimlerini dikkate alarak ekipler olusturan, isleri ekiplere atayan ve öncelikli amacı önceliklerine göre is atamasını gerçeklestirmek, ikincil öncelikli amacı operasyonel maliyetleri en küçükleyerek ekipleri en etkin sekilde kullanmak olan çözüm yöntemleri gelistirilmistir. Planlı islerin yanında gün içinde ortaya çıkan islerin en büyük fayda, en az etki ile günlük planlamaya dâhil edilmesini amaçlayan dinamik problem de projede çalısılmıs ve büyük ölçekli problemler için en kısa zamanda etkin bir çözüm sunmaya yönelik yöntemler gelistirilmistir. Literatürdeki çalısmalardan farklı olarak, proje ile problem için gün basından gün sonuna kadar anlık degisimleri de kapsayan uçtan uca çözüm sunulmustur. Böylelikle, hızla büyüyen servis sektöründeki firmalar için hem operasyonel maliyetlerin azalması, hem de servis seviyesinin ve müsteri memnuniyetinin artması hedeflenmistir. Proje kapsamında, iki yüksek lisans, iki lisans ögrencisi çesitli asamalarda görev almıslardır. Proje kapsamındaki çalısmalar ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, hakemli ULAKBIM ve SCI dergi yayınları olarak proje çıktılarına dönüstürülmüstür.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/621187
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10027
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.