Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10028
Title: Lösemiler ve NF1 ile İlişkili Tümörlerde EVI2A ve EVI2B Genlerinin Rolü
Authors: Ayter, Şükriye
Sharafi, Parisa
Anlar, Banu
Varan, Ali
Çetin, Mualla
Keywords: Fen
Tıp
Onkoloji
modifiye edici genler
Nörofibromatosiz tip 1 (NF1) hastalığı; Lösemi; EVI2A/EVI2B genleri
Issue Date: 2019
Abstract: Otozomal dominant bir hastalık olan Nörofibromatozis tip 1 (NF1), NF1 genindeki mutasyonlar nedeni ile çeşitli dokulardaki gelişme ve büyüme kontrolu hataları ile ortaya çıkar. NF1 gen mutasyonları malin periferal sinir kılıfı tümörü (MPNST), optik gliyoma, ve Lösemi gibi kötü huylu tümörlerin gelişmesinde başlıca risk faktörüdür. NF1 geni genomik DNA üzerinde 350 kb uzunluğunda 61 ekzondan oluşan tahminen 11-13 kb büyüklüğünde bir transkript kodlar. NF1 genin 27b intronu içinde EVI2A, EVI2B, ve OMGP adlı 3 gen yer almaktadır. NF1 genin ters yönünde transkibe olan bu üç gen hakkında çok az bilgi mevcuttur. EVI2A ve EVI2B genlerin bir transmembran proteinini kodladığı varsayılmaktadır. Bu genlerin faredeki homoloğu (Evi-2a ve Evi-2b; ekotropik viral entegrasyon bölgesi) fare Lösemi modellerinde virüslerin insersiyonu ile bağlantılı bulunmuştur ancak NF1 hastalığının bulguları ile ilişkisi bilinmemektedir. Önceki çalışmalarda Evi2b genin, myeloid farklılaşmasında kritik bir rolü olan C/EBPa transkripsiyon faktörünün direkt hedefi olduğu tanımlanmıştır. Her ne kadar bu bilgi teyit edilmediyse de bu genlerin NF1 hastalarında görülen Lösemi ile ilişkili olması olasıdır. Bu genlerin ifadeleri viral entegrasyon ile değişir ve bu değişen gen ifadesi myeloid hastalıkların patogenezinde rol oynayabilir. Bu nedenle EVI2A ve EVI2B gen değişimlerini NF1 tümörlerinde ve Lösemi hastalarında incelemeye karar verildi ve çalışıldı. Bu amaç için 10 NF1 tümörü, 20 Lösemi ve 3 NF1-Lösemi hastanın DNA?sı analiz edildi. Deneyde kullanılan genomik DNA?lar periferal kan örneklerinden izole edilmiştir. Tümörlerin patolojik durumları rutin patolojik tetkikler ile sağlanmıştır. Akım sitometri ve Kantitatif gerçek zamanlı PCR yöntemlerini kullanarak EVI2B proteinin miktarına ve gen ifadesine bakıldı. Akım sitometri ve RT-PCR deneylerinde elde edilen sonuçlar bir birini destekler nitelikte bulunmuştur ve DNA dizi analizi çalışmalarında EVI2B 2. ekzondaki insersiyon dizisi retroviral genom veri tabanına ?Blast?landığı zaman bir Retro virus olan HIV-1 virusu envelope (env) genine % 87 eşleşme göstermiştir. Bu bulgu hipotezimizin doğru olduğuna önemli bir kanıttır. Viral genom entegrasyonları tümör süpressör genlerin inaktivasyonunda önemli bir mekanizmadır. Sonuç olarak, NF1 geni intron 27 de karşı zincirden ifade olan EVI2B geni viral entegrasyon bölgesi olduğundan olası viral katılımlar NF1 geninde de değişiliklere neden olabilmektedir. Bu değişiklikler de NF1 tümörlerinin patogenezinde modifiye edici bir etki olarak değerlendirilebilir. Kapsam olarak bu çalışma tamamen orijinaldir ve literatürde benzer bir çalışma yoktur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/619204
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10028
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.