Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10264
Title: Aleviliğin Ortak Referanslarının Belirlenmesi
Authors: Yıldırım, Rıza
Onat, Hasan
Lekesiz, Hulusi
Keywords: Fen
Temel Bilimler
Biyoloji
Alevi ritüelleri
Alevi mitolojisi
ortak referans
Kolektif bellek
Geleneksel Alevilik
Issue Date: 2016
Abstract: Bu çalışma Aleviliğin ortak referanslarını belirlemeyi hedeflemektedir. Projenin yaslandığı teorik çerçeve Aleviliğin son yarım yüzyılda geçirdiği köklü dönüşümü göz önünde bulundurarak geleneksel Alevilik ile modern Aleviliğin ayrı ayrı çalışılması gerektiğini kabul etmektedir. Burada araştırma konusu edilen geleneksel Aleviliktir. Ana gövdesi sözlü kültür içinde korunup aktarılan geleneksel Alevilik bilgisini belirlemek amacıyla kapsamlı bir saha çalışması yürütülmüştür. Amasya-Tokat-Çorum-Sivas bölgesi ile sınırlandırılan çalışma kapsamında geleneksel bilginin taşıyıcısı olarak kabul edilen moderniteden en az etkilenmiş kişilerle yüz yüze, derinlemesine, yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kaynak kişiler seçilirken geleneksel Alevilik bilgisine vakıf olması, köylü karakterini koruması, modern ideolojilere kapalı olması, mümkünse okur-yazar olmaması gibi parametrelere bakılmıştır. Sahadan derlenen bu görüşme kayıtları daha sonra deşifre edilmiş, sistematik bir şekilde işlenip-tasnif edilmiş ve benzer olanlar bir araya getirilerek bölgede halen yaşayan Alevilik bilgisinin ana bileşenleri ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırma bölgesinde tespit edilen el yazması eserlerin açıklamalı bir katalogu hazırlanarak Aleviliğin yazılı kaynakları kendi iç hiyerarşilerine göre tespit edilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/617703
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10264
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.