Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10265
Title: Topoloji Kontrolü Ve Kısmî Fazlalığa Dayalı Güvenlik Önemleri Ile Enerji Verimli Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı
Authors: Kayhan, Ayşegül Altın
Yücel, Tuğçe
Şendil, Melek
Koç, Muhammed Osman
Ekmen, Merve
Keywords: Fen
Mühendislik
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Fen
Mühendislik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
matematiksel modelleme
güvenlik
güvenilirlik
çoklu yol atama
koşullu çoklu kopya
Kablosuz algılayıcı ağ
Issue Date: 2016
Abstract: Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA’lar), sıcaklık, nem, ses, basınç vb. fiziksel veya çevresel faktörleri gözlemleyerek veri üreten ve birbiri üzerinden verileri özel bir bölge veya noktaya ileten, belirli bir alana dağıtılmış bağımsız sensörlerden oluşan bilgi iletim sistemleridir. Bu projede, KAA Tasarım Problemi altında ağ ömrünün ve güvenilirliğinin iyileştirilmesi amacıyla koşullu çok kopyalı ve çok yollu bir rotalama stratejisi geliştirilmiştir. Önerilen strateji, her sensörün kendi verisini iki kez baz istasyona (BS) gönderdiği basitçe kısıtlanmış çok kopyalı rotalama stratejileri için ağ ömrü ve güvenilirliği arasındaki ödünleşimin dikkate alındığı bir iyileştirme niteliğindedir. Buna göre bütün veri yerine sadece ağ bütünlüğü açısından nispeten daha kritik bir rol oynayan ve merkezi olarak adlandırılan düğümler üzerinden gönderilen veri kopyalanarak düğüm ayrık yollar üzerinden BS‟ye gönderilmektedir. Böylece dışarıdan gelebilecek saldırılara veya düğümlerde meydana gelebilecek arızalara karşı korunaklılık bütün verinin değil sadece kritik düğümlere uğrayan kısmın korunması ile sağlanmaktadır. Proje kapsamında dört farklı strateji önerilmiştir. Stratejiler seçilen kritik düğümlerin sayısı, kopyalamanın nerede yapılacağı ve sensörlerin benzer/farklı oluşlarına göre farklılaşmaktadır. Bütün problemler için öncelikle karma tamsayılı programlama modelleri kurulmuştur. Ayrıca her strateji için özellikle büyük ölçekli örneklerde kullanmak amacıyla sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan testlerde önerilen kopyalama stratejilerinin kıyaslandığı farklı iletim stratejilerine oranla ağ ömründen fazla feragat etmeden ağ güvenliğini belirgin şekilde iyileştirdiği anlaşılmıştır. Ayrıca sezgisellerle ticari çözücünün kabul edilebilir bir süre içinde çözemediği durumlarda daha kısa sürelerde kaliteli çözümler bulduğu ve belirtilen zaman limiti içerisinde modelin optimal çözümü bulamadığı durumlarda ise sezgiselin modelin sunduğu aralık (gap) değerini önemli oranlarda azalttığı görülmüştür.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/617132
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10265
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.