Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10273
Title: RSFQ Tabanlı Entegre Devre tasarım aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi
Authors: Ergin, Oğuz
Bozbey, Ali
Tunç, Celal Alp
Çelik, M. Eren
Özer, Murat
Üşenmez, Kübra
Tükel, Yiğit
Keywords: Fen
Mühendislik
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Fen
Mühendislik
Mühendislik, Makine, Fen
Mühendislik
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Fen
Mühendislik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
PSO
ALU
RSFQ
Issue Date: 2015
Abstract: Hızlı tek akı kuvantumu (rapid single flux quantum - RSFQ) teknolojisi, sinyallerin anahtarlanmasında süperiletken malzemelerdeki kuvantum etkilere dayanan bir dijital ve analog elektronik devre teknolojisidir. RSFQ devreler, süperiletken malzemelere dayalı bir teknoloji olduğu için kriyojenik çalışma ortamlarında kullanılmaları gerekmektedir. CMOS eşleniklerine göre temel avantajları, yaklaşık 1 THz frekanslarına kadar anahtarlama yapabilmeleri ve çok düşük güç tüketimlerine sahip olmalarıdır. Ayrıca, RSFQ teknolojisi standart CMOS tasarım ve üretim sistemleri ile uyumludur ve üretilen devrelerin CMOS ve optik tabanlı devrelerle entegrasyonları da mümkündür. Hızlı tek akı kuvantumu tabanlı (RSFQ) VLSI devre tasarım ve üretim teknolojileri, son yıllarda büyük aşama kaydetmiş ve karmaşık devrelerin yapılabilmesi mümkün olmuştur.Bu proje kapsamında, state of the art kabul edilebilecek, SFQ analog devreler, sayısal devreler ve bellek devreleri için bir optimizasyon aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen programların birbiri ile entegrasyonları ve grubumuz dışından araştırmacıların da kullanabileceği bir arayüz üzerinde çalışılmalar devam etmektedir. Analog optimizasyon aracı ile geliştirilen karşılaştırma devreleri, literatürde rapor edilen en düşük gri bölge genişliklerine sahiptir. Sayısal optimizasyon aracı ile geliştirilen kapıların tamamı düşük bit hata oranları ile çalışmıştır. Tasarlanan VTM tabanlı bellek modülü, rastgele devre parametreleri ile başlayarak literatürdeki rapor edilen ve tecrübeli bir araştırmacının uzun sürelerde tasarlayabildiği kutuplama marjinleri seviyesinde çalışmıştır. Tasarlanan ALU’nun alt modüllerinin tamamı çalışmıştır. Deney düzeneğimiz kapalı devre analog ve sayısal devrelerin hassas ölçümlerine uygun hale getirilmiştir. Kapalı devre soğutucu sistemde SFQ devrelerine sağlanabilecek kutuplama akımı 0.5 Amper’den 1.6 Amper’e çıkarılarak yaklaşık 10 katlık bir performans artışı sağlanmıştır. SFQ devreleri için kullanılan kapalı devre soğutucularda 1.6 A değeri bildiğimiz kadarıyla en yüksek kutuplama akımı değeridir. Geliştirilen bit paralel ALU devresinin modüllerini ayrı ayrı test etmemize rağmen, bütün ALU’nun ihtiyacı olan 2A akımı sağlayamadığımız için testleri tamamlanamamıştır. Verilog simülasyonlarında bütün giriş-çıkış kombinasyonları farklı kutuplama akımlarında denenmiş ve ±%20 marjinle çalıştığı gözlenmiştir. Soğutucu sistemin 2A mertebesindeki devreleri ölçebilmesi için çalışmalarımız diğer gruplarla işbirliği içerisinde devam etmektedir. Bit paralel ALU’nun ölçülememesinden sonra daha az ekleme sahip bir bit seri ALU tasarlanmış ve onun ölçülmesi planlanmıştır. Kısıtlı zamanda tasarlanan ve test edilen bu ALU devresi kısmi olarak çalışmış, test amacı ile en uzun hattan alınan CLK_OUT sinyali başarılı olarak gözlenmiş, toplama devresi çıktıları son bitteki açık pin problemi haricinde başarıyla alınmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/617708
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10273
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.