Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1046
Title: IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)
Other Titles: Foreign Fighters of ISIS and their Security Threat: Turkey's Experience (2014-2016)
Authors: Yalçınkaya, Haldun
124347
Keywords: Foreign Fighters
Terrorism
ISIS
Syria
Foreign Terrorist Fighters
Yabancı Savaşçılar
Yabancı Terörist Savaşçılar
Terörizm
IŞİD
Suriye
Issue Date: 2017
Publisher: Uluslararasi İlişkiler Konseyi Derneği
Source: Yalcinkaya, H. (2017). Foreign Fighters of ISIS and Their Security Threat: Turkey's Experience (2014-2016). Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 14(53), 23-43.
Abstract: Foreign fighters have been on battlefields as devoted fighting volunteers since the emergence of nation states, but their nature has changed with ISIS. The article suggests that foreign fighters, defined as illegal by the United Nations with the designation of "foreign terrorist fighters", spread violence to other geographies when they return from conflict zones. In this respect, the article discusses conceptual approaches for foreign fighters and examines the hypothesis by analyzing a dataset encompassing ISIS-linked terrorist attacks in Turkey between 2014 and 2016. The findings related to the Turkish case are accepted as the first indicator that ISIS's foreign fighters cause violence to start spreading.
IŞİD ile niteliği değişen yabancı savaşçılar ulus devletlerin ortaya çıkışından itibaren fedakarca savaşan gönüllüler şeklinde savaş alanlarında görülmekteydi. Bu makalede günümüzde Birleşmiş Milletlerce yabancı terörist savaşçı şeklinde tanımlanarak yasa dışı ilan edilen yabancı savaşçıların çatışma alanından geri döndüklerinde şiddeti başka coğrafyalara bulaştırdığı öne sürülmektedir. Bu kapsamda makalede yabancı savaşçılara dair kavramsal yaklaşımlar ele alınmış ve makalenin hipotezini sınamak için 2014-2016 arasında Türkiye’de IŞİD bağlantılı terörist eylemlerden oluşan veri seti incelenmiştir. Türkiye örneğine dair bulgular IŞİD’in yabancı savaşçılarının şiddeti yaymaya başladığının ilk göstergesini teşkil etmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/259467
http://www.uidergisi.com.tr/source/JUI_2017_53_23_43.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1046
ISSN: 1304-7310
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

228
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.