Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10550
Title: Sözleşmesel Sorumluluk Bağlamında Kölenin Hukukî Statüsünden Yapay Zekânın Hukukî Statüsüne Bakış
Authors: Söğütlü, Özlem
Issue Date: 2023
Abstract: Roma hukuku, sistematik, kavramlar, ilkeler ve kurumlar düzleminde modern hukuku etkilemiştir. Roma hukuku, modern hukukun yapısı, bu yapının nasıl geliştiği ve pratik hayatta nasıl bir yön aldığı hakkında bize bilgi verir. Kıta-Avrupası hukuk sistemi, Roma hukuku temeli üzerine kurulmakla kalmamış, sürekli olarak da ondan beslenmiştir. Roma hukuku metinlerinden günümüze kalan en önemli miraslardan birisi de bu metinlerin bize hukukî düşünüşü öğretmesidir. Zamana meydan okuyan bazı hukukî sorunlar, ekonomik ve toplumsal yapıdaki farklılıklara rağmen, teknik hukuk açısından benzerlikler gösterirler. Romalı hukukçuların bu sorunları nasıl gördükleri ve bunları hangi araçlarla çözüme kavuşturdukları, günümüz hukuk bilimi için büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın hareket noktası, hukuken kişi olarak kabul edilmeyen kölenin akdettiği sözleşmelerden efendisini sorumlu tutan ek davaların yapay zekanın sözleşmesel sorumluluğuna uygulanıp uygulanmayacağı sorusudur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1181949
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10550
ISSN: 1300-1396
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.