Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10555
Title: Uluslararasi Özel Hukuk Perspektifinden Akıllı Sözleşmeler
Authors: Kayalı, Didem
Issue Date: 2022
Abstract: Blokzincir teknolojisinin akıllı sözleşmeler için de kullanılmaya başlanması, hukukun farklı alanlarını etkileyecek önemli bir gelişmedir. Şeffaf, güvenilir, hızlı ve daha az masraflı olarak nitelendirilen akıllı sözleşmelerin uyandırdığı ilgi karşısında mevcut hukuk kurallarının bu sözleşmelerle bağlantılı ihtiyaçlara cevap verip veremeyeceklerinin belirlenmesi elzem hale gelmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, genellikle, sözleşmeler hukuku prensipleri çerçevesinde akıllı sözleşmelerin hukuki niteliği konusunu ele almaktadır. Ancak, blokzincir teknolojisinin dağıtık yapısı nedeniyle bunlar üzerinde kurgulanan akıllı sözleşmeler, kanunlar ihtilafı ile milletlerarası usul hukuku açısından da incelenmeye muhtaçtır. Bu makalede, karşılaştırmalı hukukta akıllı sözleşmeleri hukuken geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme olarak kabul etme doğrultusundaki genel eğilim esas alınarak uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözümü konuları mevcut hukuki altyapı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1135868
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10555
ISSN: 1304-2408
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.