Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10818
Title: Çocuk Odası Mobilyalarında Bulunan Organik Kimyasallar Üzerine Bir Araştırma
Authors: Huyugüzel, Betül
Yıldırım, Kemal
Karakaya, Ahmet Fatih
Issue Date: 2023
Abstract: Çocukların güvenliği ve sağlığı, mobilya ve giysilerinde kullanılan malzemeler söz konusu olduğunda en önemli öncelik olmalıdır. Mobilya üretiminde kimyasal kullanımının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Kimyasallar mobilya ürünlerinin kalitesini ve dayanıklılığını artırabilirken, kullanıcılar için sağlık riskleri oluşturabilir. Araştırmalar, zararlı kimyasallara maruz kalmanın çocukların sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceğini göstermiştir, bu da çocuk odaları için mobilya seçimini ebeveynler için önemli bir karar haline getirmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da yaşayan ebeveynlerin çocuk odası mobilyalarında bulunan organik kimyasallara ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine odaklanılmıştır. Bu amaçla hazırlanan araştırma anketini tesadüfi olarak belirlenen 118 katılımcı doldurmuştur. Anketlerden elde edilen verilere göre, çocuk odalarında bulunan mobilyalar ve kullanılan malzemeler ile satın alınırken dikkate alınan hususlar belirlenmiştir. Ayrıca, farklı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin çocuk odası mobilyalarından iç mekana maruz kalınan kimyasallar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları bulunmuştur.
URI: https://doi.org/10.29109/gujsc.1312640
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1199350
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10818
ISSN: 2147-9526
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.