Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarabacak, Zeliha-
dc.date.accessioned2023-10-24T07:04:28Z-
dc.date.available2023-10-24T07:04:28Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2148-7537-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29224/insanveinsan.1283933-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1184761-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/10819-
dc.description.abstractMetaverse, yapay zekâ, blok zinciri, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri temelinde, Web 3.0 alt yapısıyla, avatarları ile temsil edilen kullanıcılara hayatın her alanında farklı deneyimler sunan kurgusal sanal evrenler topluluğudur. Ekonomi perspektifinden bakıldığında Metaverse; sanal ekonomi, yeni iş modelleri, güncel sağlık uygulamaları, yeni ürünler, yeni bir pazarlama ve reklam kanalı sunmaktadır. Çalışma, Metaverse’te Beyin-Bilgisayar Arayüzleri kullanımını bu alanda öne çıkan sektörlerden olan sağlık, oyun, pazarlama ve reklam açısından değerlendiren güncel literatür taramasına dayanan betimsel bir incelemedir. Ulusal ve uluslararası alanyazında Metaverse’te Beyin-Bilgisayar Arayüzleri kullanımının farklı sektörlerdeki avantajlarının yanı sıra dezavantajları da ele alınmaktadır. Çalışmalarda Metaverse bağlamında ön plana çıkan çeşitli avantajlar (sürekli etkileşim, avatar ile hareket aksiyonu, meta-tıp, biyolojik katılım, sürükleyici ve öğretici kullanıcı deneyimi vb.) olmakla birlikte en sık vurgulanan dezavantajları mahremiyet ve siber güvenliktir. Ayrıca erişebilirlik, kullanıcı entegrasyonu, nöral siber saldırılar, kullanım maliyeti, sanal bağımlılık, davranış bozuklukları, sosyal izolasyon vb. sıralanan dezavantajlar arasında yer almaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİnsan ve İnsanen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMetaverse’te Beyin-Bilgisayar Arayüzleri Kullanımına Yönelik Sağlık, Oyun, Pazarlama ve Reklam Sektörleri Bağlamında Bir Değerlendirmeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentTOBB ETÜen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.institutionauthor-
dc.identifier.doi10.29224/insanveinsan.1283933-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1184761en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.