Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11536
Title: Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Eğilim Tespiti
Authors: Arın, Efe
Türkmen, Mehmet Deniz
Kutlu, Mücahit
Zengin, Muhammed Said
Bayrak, Cansın
Bahçekaplı, Alper
Demirok, Gökçe Başak
Abstract: Bir konu hakkında toplumun ne düşündüğünü bilmek birçok önemli konuda alınacak kararları etkileyebilecek, siyasi partiler, STK?lar, şirketler ve sosyal bilimciler için çok değerli bir bilgidir. Ancak klasik anket yöntemi ile toplumun belli bir konuda nabzını tutmak çok maliyetlidir. Toplumun bir konuya dair eğilimini insanların kendi rızaları ile paylaştıkları sosyal medya iletilerinden tahmin edebilmek klasik anketlere göre çok daha az maliyetli olacağından iyi bir alternatif yöntem olarak gözükmektedir. Ancak sosyal medya platformlarının toplumu yansıtmadığı için bunu dikkate almadan yapılan tahminlerin doğru olma ihtimali oldukça düşüktür. Bu proje kapsamında sosyal medya üzerinden güvenilir bir şekilde toplumsal görüşü tahmin edebilmenin yollarını araştırdık. Çalışmalarımız 3 ana grupta gruplanabilir: 1) kişilerin görüşünü tahmin etme, 2) sosyal medyadaki yanlılığı azaltmak için sosyal medya hesaplarının profillerini çıkarma ve 3) yanlı olduğu bilinen bir veri üzerinden tahmin etme. Kişilerin görüşlerini tahmin etmek için öznel ifadelerin tespiti, sosyal medya mesajlarının desteklediği görüşün tahmini ve hesapların görüşlerinin tahmini üzerine kapsamlı çalışmalar yürüttük. Yazar profili çıkarmak için bot hesapların tespiti, hesapları yönetenlerin yaş, cinsiyet ve konumunu tahmin eden modeller geliştirdik. Toplumsa görüş tahmini için de dört farklı tahmin yöntemi önerdik. Taraf ve konum tespiti modellerine dair kapsamlı analizler yapıp modellerin zayıflıklarını ve eğitim verisinin modellerin performansı üzerindeki etkisini araştırdık. Geliştirdiğimiz yaş, cinsiyet ve bot tespiti yöntemlerimiz temel referans yöntemlerden daha başarılı çalışmaktadır. Sosyal medyadan görüş tahmini yöntemlerimizin ampirik değerlendirmesi için 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri zamanında derlenen verilerini kullandık. Deneylerimizde hesapların konumunu göz önüne alıp örneklem azlığı problemine dair geliştirdiğimiz çözümler ile mevcut anket firmalarının büyük bir çoğunluğundan daha doğru tahminlerde bulunduğunu gözlemledik.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11536
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.