Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11569
Title: Depremde hasar gören veya yıkılan yapıların dönüşümüne ilişkin hukuki sorunlar
Authors: Özlük Tiryaki, Betül
Abstract: Deprem bölgesinde hasar gören veya yıkılan yapıların bulunduğu taşınmaz maliklerinin karşılaşabileceği yeniden inşa ile ilgili hukuki sorunların ele alındığı makalede, bölgenin hangi koşullarda dönüşüme tabi tutulacağı, hangi düzenlemelerin nasıl uygulanabileceği incelenmiştir. Konuya ilişkin özel düzenlemeler, taşınmaz mülkiyetine ilişkin temel kanunlara nazaran son derece hızlı ve pratik şekilde konut sorununu çözmektedir. Ancak çoğu zaman taşınmaz maliklerinin iradesini dikkate almadan karar alma süreçleri aşılmakta, sistemin işlemediği hallerde acele kamulaştırma tedbirine başvurulmaktadır. Bölgede öncelikli hedef mümkün olan en kısa sürede yaşanabilir güvenli aynı zamanda bölgenin kültür ve ticari yapısına uygun bir kentler oluşturulmasıdır. Ancak, uygulama alanı bulan pek çok düzenleme bu hedefi gerçekleştirmekten uzak olmanın yanısıra özel mülkiyetin de ihlal edilmesi sonucunu doğuracak niteliktedir.
URI: https://doi.org/10.30915/abd.1382259
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1225772
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11569
ISSN: 1300-9885
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.