Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1374
Title: Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Etkileri
Authors: Aslan, Kudret
27833
Keywords: Davanın açılmamış sayılması
dava açılmasının sonuçları
dosyanın işlemden kaldırılması
medenı usul hukuku
dava
Civil procedural law
litigation
court's determination that a filed case as non filed
results of the opening of the litigation
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Legal Yayıncılık
Source: Aslan, K. (2013). Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Etkileri.Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 9(25), 29-113
Abstract: Medeni usul hukukunda davanın açılmamış sayılması, genel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesinde düzenlenmiş olan ve çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bir yaptırım konumundadır. Davanın açılmamış sayılması durumunda, genel olarak dava açılmasına bağlanmış olan sonuçlar da, örneğin zamanaşımı kesilmesi gibi, geçersiz hale gelmektedir. Açılmamış sayılan dava, bu davaya konu haktan feragat anlamına gelmediği için yeniden açılabilmektedir. İşte yeniden açılan bu davada, açılmamış sayılan (ilk) dava dosyasındaki işlemlerin, bilgi ve belgelerin, ispat araçlarının, ileri sürülen talebin hüküm ve sonuçlarının ne olacağının tespiti önem taşımaktadır. Bu bağlamda, açılmamış sayılan dava dosyasındaki, mahkeme ve taraf işlemlerinin etkilerini sürdürüp sürdürmeyeceği, ilk dava dosyasındaki ispat araçlarının ve bağlayıcı taraf beyanlarının yeni açılan davadaki etkisinin ne olacağının tespiti önem taşımaktadır. Özellikle, açılmamış sayılan dava dosyasındaki talebin dahi yapılmamış sayılacağına ilişkin Kanun hükmünün ne anlama geldiğinin irdelenmesi, birçok bakımdan büyük bir öneme sahiptir.
The court's determination that a filed case as non filed under the Civil Procedural Law is a sanction outlined in Article 150 of the Code of Civil Procedure and is employed for various reasons. In the event the aaceptance of a filed case as non filed, the results of the litigation become null and void. For example, the statute of limitations is reset. Even when a filed case accepted as non filed, the rights arising from the litigation are not waived and therefore, can be opened once again. In this newly opened litigation, the applicable procedures, the information and documents from the first litigation, other evidence, and the demands made play an important role in the decision making of the court. The effectiveness of the evidence presented in the first litigation and the binding statements are important.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1374
ISSN: 1306-1224
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.