Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1379
Title: İdari Yargılama Usul Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Arasındaki Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümü
Authors: Canyaş, Oytun
114903
Keywords: Norm çatışması
lex posterior
lex specialis
vergi yargılaması normları
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Norm conflicts
lex posterior
lex specialis
procedural tax norms
the Code on Procedural Administrative Law
Issue Date: Feb-2014
Publisher: Türkiye Barolar Birliği
Source: Canyaş, O. (2013). İdari Yargılama Usulü Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Arasında Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümü. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (110), 189–218.
Abstract: Vergi Usul Kanunu’nda pek çok yargılama normu bulunmaktadır. Söz konusu normlar İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki normlarla çatışabilmektedir. Çalışmada, belirtilen çatışmaların “klasik yöntem” olarak adlandırdığımız lex posterior ve lex specialis ilkelerinden hareketle çözülmesi ele alınmıştır. Vergi yargılaması hukukunda klasik yöntemler sadece, İdari Yargılama Usul Kanunu m.31/2 yürürlüğe girdikten sonra Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler bakımından devreye girebilmektedir.
The Code on Procedural Tax Law includes many judicial norms. These norms may sometimes conflict with those in the Code on Administrative Procedural Law. In this study, the aferomentioned conflicts are to be solved using “ the classical method” as we named it which is based upon the principles of lex posterior and lex specialis. From the aspect of Procuderal Tax Law, the classical method only intervenes with regard to the amendments in the Code on Procedural Tax Law after art. 31/2 of the Code on Administrative Procedural Law took effect.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/156932
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-110-1344
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1379
ISSN: 1304-2408
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.