Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarakaş, Fatma Tülay-
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationKarakaş, F.T. (2014). Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Kazandırmalar Ve Artık Terekenin Paylaşılması Sorunu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(4), 813-831
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/184528-
dc.identifier.urihttp://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=38&sayi_id=1974-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1382-
dc.description.abstractArtık tereke, mirasbırakanın net terekesinden ölüme bağlı tasarrufların tamamı yerine getirildikten sonra kalan miktarı ifade eder. Eğer ölüme bağlı kazandırma üçüncü kişilere yapılmışsa mirasçılar artık terekeyi yasal miras paylarına göre paylaşırlar. Ölüme bağlı kazandırma saklı paylı mirasçılardan birine yapılmışsa, -yasada doğrudan bir düzenlemenin de bulunmaması nedeniyle- artık terekenin paylaşılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu halde öğretide bazı yazarlar artık terekenin bütün mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre paylaştırılmasını önerirken, bazı yazarlar ise, -bir kısım mirasçıların kendilerine yapılan kazandırmadan saklı paylarını elde ettiği düşüncesinden hareket ederek- artık terekeden öncelikle kendilerine kazandırmada bulunulmamış saklı paylı mirasçıların saklı paylarının karşılanmasını önermektedirler. TMK m. 649/I'de yer alan mirasçıların eşitliği esası ile örtüşen birinci çözüm tarzı daha isabetli görünmektedir.tr_TR
dc.description.abstractResidual asset implies the remaining amount of the net asset after the execution of all the testamentary dispositions. If the testamentary disposition has been made in favour of third persons, the division of the residual asset shall be made in accordance with the statutory entitlements among the heirs. If the testamentary disposition has been made in favour of one of the statutory heirs, then the division of the assets would appear to be a problem due to the lack of a direct provision in the statute. In this case, while some of the scholars suggest that the residual asset shall be divided in accordance with the statutory entitlements among the community of heirs, other scholars argue that primarily the statutory heirs, to the benefit of whom no disposition is made, shall receive their statutory entitlements, considering that the other heirs have already acquired their statutory entitlements. The former proposition seems more accurate, which is in line with the principle of equality of the heirs as provided under Article 649/I of the Turkish Civil Code.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtık tereketr_TR
dc.subjectSaklı paytr_TR
dc.subjectTenkistr_TR
dc.subjectTasarruf özgürlüğütr_TR
dc.subjectMiras payıtr_TR
dc.subjectResidual asseten_US
dc.subjectstatutory entitlementen_US
dc.subjecttestamentary freedomen_US
dc.subjectentitlementen_US
dc.titleSaklı Paylı Mirasçılara Yapılan Kazandırmalar Ve Artık Terekenin Paylaşılması Sorunuen_US
dc.title.alternativeTestamentary Dispositions in f avour of the Statutory Heirs and Problem of Division of the Residual Asseten_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume63
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage813
dc.identifier.endpage831
dc.institutionauthorKarakaş, Fatma Tülay-
dc.contributor.YOKid114985-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRnME5USTRPQT09-
dc.identifier.trdizinid184528en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.