Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1385
Title: 6502 Sayılı TkhkDaki Düzenlemelerin Yorumlanması Ve Görevli Mahkeme
Authors: Kırca, Çiğdem
125884
Keywords: Kanunların yorumu
TKHK’un yorumu
TKHK’da düzenlenmeyen konularda görevli mahkeme
Interpretation of the law
interpretation of Act on the Protection of the Consumer
the competent courts for the cases which has not been regulated in Act on the Protection of the Consumer
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı
Source: Kırca, Ç. (2017). 6502 Sayılı TKHK daki Düzenlemelerin Yorumlanması ve Görevli Mahkeme. Yargıtay Dergisi, 43(2), 343–418.
Abstract: Tüm yorum unsurlarıyla birlikte denetlendiğinde kanunun sözünün amacını aştığı tespit edildiğinde amaca uygun sınırlama yapılmalıdır. Geniş yorumlar, Türk özel hukuk ve yargı sistemini düşünülmemiş ve amaçlanmamış olduğu halde önemli ölçüde değiştirilmesine sebebiyet verecek niteliktedir. Düşünülmemiş, tasarlanmamış ve bu sebeple düzenlenmemiş olduğu halde, geniş yorumlarla tüm hukuki işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının tamamını, sistematik olmayan bir Kanun’un uygulama alanına dahil edip, tüketici mahkemelerini görevli kılmak, mahkemelerin iş yükünü olağanüstü derecede arttıracağı için tüketicilerin korunmasını sağlamayacağı gibi, meydana gelebilecek olası farklı yorumlar sebebiyle hukuki güvenirliği önemli ölçüde ihlal etme tehlikesi taşımaktadır. TKHK’da hukuki olgu ve sonuç unsurlarıyla düzenlenmeyen konularda tüketici mahkemeleri görevli olmamalıdır.
Act on the Protection of the Consumer is a statute that formed by a nonsystematic way of gathering the rules which are related to only some specific type of contracts or only specific subjects. The general definitions in the Act such as “defect in service” which can be involved for all nonsystematic rules should be applied carefully via questioning the purpose of the Act. The interpretation of the acts cannot just be done literally. Literal interpretation cannot be sufficient without the examination of historical, teleological, systematical and also favorable to Constitution interpretation components. With the examination of all interpretation components, if the wording of the law goes beyond its purpose, teleological reduction must be made. Broad interpretation may be hazardous for the reason that it may change Turkish private law and jurisdiction system even though it has not been aimed or devised. Consumer courts should not be the competent court for the cases which has not been regulated in Act on the Protection of the Consumer
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/257615
http://www.yargitaydergisi.gov.tr/sayfa/e-bulten/documents/ebultennisan2017.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1385
ISSN: 1300-0209
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.