Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1393
Title: Kraniosinostoz cerrahisinde anestezi ve postoperatif erken izlem.
Other Titles: Anesthesia and Early Postoperative Follow-up in Craniosynostosis Surgery
Authors: Özışık, Pınar Akdemir
Özer, Esra
220485
Keywords: Anestezi; Kanama; Komplikasyon; Kraniosinostoz; Postoperatif izlem
Anesthesia
hemorrhage
Complication
Craniosynostosis
Postoperative management
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Türk Nöroşirürji Derneği
Source: Özışık, P., Özer, E. (2017). Kraniosinostoz cerrahisinde anestezi ve postoperatif erken izlem. Türk Nöroşirürji Dergisi, 27(3), 293-298.
Abstract: The treatment of craniosynostosis is mainly surgical and may require extensive interventions. The major anesthetic problems continue to be the management of massive blood transfusion and prolonged anesthesia in small children that can be further complicated by syndrome-specific issues. Communication between the surgical and anesthetic teams is vital and plays a key role in the prompt management of hemorrhage. Both in the intraoperative and postoperative periods, there is inevitable leakage-type bleeding from the bones undergoing osteotomy and the wide subgaleal area dissected. Multiple technologies and medications have been introduced to reduce the volume of blood transfused. The aim of this review was to provide an overview of anesthetic considerations, and postoperative management for these children.
Kraniosinostoz çoğunlukla cerrahi olarak tedavi edilmekte ve kapsamlı cerrahi girişimler gerekebilmektedir. Küçük çocuklarda ağır kan transfüzyonu ve uzun süren anestezi, hâlâ daha en önemli anestezi problemleridir ve sendromik olgulara özel durumlarla daha da komplike hale gelebilmektedir. Anestezi ve cerrahi ekipler arasında sağlam bir işbirliği ve iletişim özellikle ağır kanamalara hızlı müdahale edilebilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Hem intraoperatif hem de postoperatif dönemde, osteotomi yapılan kemikler ve diseke edilen geniş ciltaltı alandan sızıntı şeklinde kanama olmaktadır. Birçok yeni teknoloji ve ilaçlar, transfüzyon yapılan kan miktarını azaltmak için kullanılmaktadır. Derleme kraniosinostoz olgularındaki anestezi uygulamalarını ve postoperatif bakım konularını genel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/274604
http://norosirurji.dergisi.org/
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1393
ISSN: 1019-5157
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.