Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1752
Title: Rumelili Bir Şair Aile Üzerine Düşünceler: Nehârî, Sa’yî, Mü’mîn, Sûzî
Other Titles: Thoughts on A Family of Rumelian: Nehârî, Sa'yî, Mü’min, Sûzî
Authors: İsen Durmuş, Tuba Işınsu
142595
Keywords: Prizren
Sûzî
Mü’min
Sa’yî
Nehârî
Prizren
Sûzî
Mümin
Sa’yî
Nehârî
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Divan Edebiyatı Vakfı
Abstract: The latest works on Ottoman poet / writer biographies reveal that there are more or less biographical data about them at hand. However, the information we have about these names is only as far as we can obtain from the sources laid out independently about them. The fact that there are no monographic studies on the families of the poets / authors, however, offers only a single evaluation of them. Whereas family-based studies can be obtained, however, an original knowledge put forward in their biographical information may be a source for others. The fact that family monograph studies about the poems which were found in production in Ottoman literature has not been done is a deficiency in this subject. When we consider poets / writers as part of a family we can not have much information about in the period sources, and when we bring together some of the information that can sometimes be missed, which is set aside independently, can sometimes provide us with more complementary information about the life of that person. One of the characteristic examples of this is a family of Prizren from 16th century. In this article, biographical evaluations of poets lived in the same geographical region and the same century will be tried to be shown together in the context of family relations, and to show that they can provide mutually beneficial information when evaluated together. 
Osmanlı şair/yazar biyografilerine dair yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde genellikle şair/yazarlar hakkında tekil bilgilerin öne çıktığı görülmektedir, bu isimler hakkında elimizdeki bilgiler müstakil olarak haklarında bilgi sunan kaynaklardan elde edebildiklerimiz kadardır. Oysa aileye dayalı çalışmalar söz konusu olsa bu ailelerin biyografik bilgilerine yönelik birisinde ortaya konan orijinal bir bilgi diğerleri için de kaynak olabilir. Dönem kaynaklarında hakkında yeterli bilgiye ulaşamadığımız şairleri/yazarları bir ailenin parçası olarak değerlendirdiğimizde ve onlara ait bazen noksan denebilecek bilgileri bir araya getirdiğimizde, müstakil olarak ortaya konan bu veriler bazen o kişinin hayatına bazen de üslubuna dair bize daha tamamlayıcı bilgiler sunabilmektedir. Bunun karakteristik örneklerinden birini 16. yüzyılda yaşamış Prizrenli bir aile göstermektedir. Bu makalede, aynı coğrafyada ve aynı yüzyılda yaşamış şairlere dair yapılacak biyografik değerlendirmeler aile ilişkileri bağlamında bir araya getirildiğinde ve bir arada değerlendirildiğinde birbirine katkı sunan bilgiler ortaya çıkarabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. 
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/323834
http://devdergisi.com/Makaleler/152113534_20180815105048.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1752
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.