Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1753
Title: Nazımdan Nesre Anlatımın Dönüşümü: Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ Örneği
Other Titles: Conversion of Narration From Poetry to Prose: Example of Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ
Authors: İsen Durmuş, Tuba Işınsu
Gürbüz, Mehmet
142595
Keywords: poetical texts
prose texts
Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ
Işk-nâme
manzum
mensur
Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ
Işknâme 
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Divan Edebiyatı Vakfı
Abstract: In this study, it’s aimed to examine the process of poetical text’s being transferred into the prose by means of the literary work considering Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ as an example. Furthermore it’s aimed to analyze the narration features and varying aspects in narration in poetical and prose styles. Within this framework, by comparing these two texts, it’s aimed to determine the variations at the level of words, expression, sentence and text and identify the common points in texts. Based upon to the similarities and contrasts that are composed at the end of the comparison of two texts, its aimed to specify the priorities of writers and readers of both poetical and prose texts. On the one hand, this study reveals the signs that the source of Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ is another literary work called Işk-nâme and on the other hand it’s being questioned to what extent the text is original. Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ completely consists with Isk-nâme, which is the source text in matters such as fiction, characters, time and space. Nonetheless it can also be regarded as a unique work in terms of things like words, expanding and sometimes narrowing the narration depending on the style of the period, conversion of the language and style in accordance with the period in which it was produced. 
Bu çalışmada Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ örneği üzerinden manzum bir metnin nesre aktarılma sürecinin araştırılması amaçlanmaktadır. Aynı metnin manzum ve mensur biçimlerindeki anlatım özellikleri ve anlatımdaki farklılaşan yönler araştırılacaktır. Bu çerçevede iki metnin tamamı karşılaştırılarak kelime, ibare, cümle ve metin düzeyindeki farklılıklar tespit edilmeye ve yine metinlerdeki ortak noktalar da belirlenmeye çalışılacaktır. Yapılan karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan benzerliklerden ve farklılıklardan hareketle manzum ve mensur metin yazar ve okurlarının önceliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bir yandan Dâsitân-ı Ferruh u Hümânın kaynağının Işknâme olduğuna dair işaretler ortaya konacak bir yandan da metnin ne ölçüde özgün olabildiği sorgulanacaktır. Dâsitân- ı Ferruh u Hümâ, olay örgüsü, şahıslar, zaman ve mekân gibi hususlarda kaynak metin olan Işk-nâme ile tamamen örtüşmektedir. Bununla birlikte kelime kadrosunun değişmesi, anlatımın dönemin üslup ve anlayışına göre yer yer genişleyip bazen de daralması, dilinin ve üslubunun üretildiği dönemin anlayışına uygun olarak dönüşmesi gibi hususlar açısından da kendine özgü bir eser olarak kabul edilebilir. dönüşmesi gibi hususlar açısından da kendine özgü bir eser olarak kabul edilebilir. 
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/267714
http://devdergisi.com/Makaleler/2099687224_7.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1753
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.