Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBacanlı, Eyüp-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:18Z-
dc.date.available2019-07-08T13:28:18Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationBacanlı, E. Altay Türkçesindeki-atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları.en_US
dc.identifier.issn1301-0549-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/202913-
dc.identifier.urihttp://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2646-published.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1757-
dc.description.abstractAlthough the Altay Turkic suffix -atan is specified as “future tense suffix” in traditional grammars, it may indicate past, present or future tenses. Aspectotemporally, it often indicates pluri-occasional (habitual) and rarely uni-occasional (progressive) events in the past. Since it is a non-focal intraterminal marker indicating pluri-occasional (or habitual) events, it may be readily used to encode generic and gnomic facts. In this study I also examine modal functions and meanings related to futurity, such as intention, decisiveness, necessity, and possibility. Since these notions are related to epistemic, deontic and dynamic modalities, I briefly explain the terminological apparatus and study the examples of each function. Finally, I examine the pragmatic meanings and connotations of the suffix expressing futurity.en_US
dc.description.abstractAltay Türkçesindeki -atan eki, geleneksel dilbilgisi kitaplarında “gelecek zaman eki” olarak tanımlanmasına rağmen, belirtilen ek zamansal atıf bakımından geçmişe, geniş zamana ve geleceğe işaret edebilmektedir. Ekin, görünüş-zamansal olarak genellikle geçmişteki çok-vakitli (alışılmış) ve nadiren tek-vakitli (ilerleyici) olayları bildirdiği görülür. Çokvakitli olayları bildiren ve odaksıl olmayan bir intraterminallik işaretleyici olduğu için -atan eki türsel ve gnomik olguların bildirilmesinde de rahatlıkla kullanılır. Bu çalışmada ayrıca -atan ekinin gelecek zaman ve kiplikle ilgili ifade ettiği niyet, kararlılık, gereklilik ve olasılık gibi anlamlar da ele alınmaktadır. Bu anlamlar epistemik, deontik ve dinamik kiplik türleriyle ilişkili olduğu için terminolojik unsurlar kısaca açıklanmakta ve her işlevin örnekleri değerlendirilmektedir. Son olarak, -atan ekinin, gelecek zaman merkezi etrafında ilettiği edim bilimsel anlam ve duygu değerleri üzerinde durulmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofBiligen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAltay Turkicen_US
dc.subjectpolysemyen_US
dc.subjectthe suffix -atanen_US
dc.subjectaspectotemporalityen_US
dc.subjectmodalityen_US
dc.subjectAltay Türkçesitr_TR
dc.subjectçok-anlamlılıktr_TR
dc.subject-atan ekitr_TR
dc.subjectgörünüş-zamansallıktr_TR
dc.subjectkipliktr_TR
dc.titleAltay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamlarıen_US
dc.title.alternativeAspectotemporal and Modal Meanings of the Altay Suffix –atanen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue55-
dc.identifier.startpage71-
dc.identifier.endpage92-
dc.authorid0000-0003-3952-5827-
dc.identifier.wosWOS:000284516900004en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-81355163416en_US
dc.institutionauthorBacanlı, Eyüp-
dc.contributor.YOKid24715-
dc.authorscopusid54379788400-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
dc.identifier.trdizinid202913en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.