Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1765
Title: 19. yy. Sonunda Rusya’nın Osmanlı Devleti Politikası Ve Rusya Karadeniz Donanması Kaptanı Lev Brusilov’un Gözüyle Rusya’nın İstanbul Büyükelçisi A. İ. Nelidov
Other Titles: Russian Policy Towards The Ottoman Empire At The End Of 19th. Century And Russian Ambassador In Istanbul A. I. Nelidov On The Eyes Of Lev Brusilov, Captain Of Russian Black Sea Float
Authors: Çomak, İhsan
Keywords: Russia
Ottoman Empire
Nelidov
Brusilov
Raid to Ottoman Bank
Austro-Hungary
1897 Austro-Russian Convention
European Concert
Rusya
Osmanlı Devleti
Nelidov
Brusilov
Boğazlar
Osmanlı Bankası Baskını
Avusturya-Macaristan
1897 RusyaAvusturya Macaristan Mutabakatı. Avrupa Uyumu
Straits
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Karam Araştırma Ve Yayıncılık
Source: Çomak, İ. (2015). 19. YY. Sonunda Rusya’nın Osmanlı Devleti Politikası ve Rusya Karadeniz Donanması Kaptanı Lev Brusilov’un Gözüyle Rusya’nın İstanbul Büyükelçisi Aİ Nelidov. Karadeniz Araştırmaları, (47), 39-52.
Abstract: At the end of 19th century Russia, in accordance with the policy of Concert of Europe, was consulting her foreign policy towards the Ottoman Empire with European powers. But, as a result of distrust to England, Russia doubted about that England is planning to capture Bosphorus without consulting Russia. Nelidov, Russian ambassador in Istanbul, moving under the pressure of worries of British attack to Bosphorus, wrote many reports to St. Petersburg in the last years of his mission (1895-1897) recommending to capture Bosphorus before the British do it. Lev Brusilov, a captain of Russian fleet, who has been in Istanbul at the end of 1897, left very important letters which gives us valuable information about Nelidov’s character and his view of events. We can understand the psychology of Nelidov through these letters. Russia did not attack Bosphorus due emerging problems in the Far East. On the contrary, she began to follow policy of preservation Ottoman territorial unity in negotiation with Austro-Hungary.
19. yy’ın son döneminde Rusya, Osmanlı Devleti’ne yönelik izleyeceği politikalarda Avrupa Uyumu politikası çerçevesinde Avrupa güçleri ile ortak hareket ediyordu. Ancak, İngiltere’ye karşı duyulan güvensizlik İngiltere’nin Rusya’dan habersiz Boğazları ele geçirebileceği endişesini doğurdu. Bu kaygıyla hareket eden Rusya’nın İstanbul büyükelçisi Nelidov, İstanbul’daki görevinin son yıllarında (1895-1897) Boğazların İngiltere’den önce ani bir saldırı ile ele geçirilmesine yönelik pek çok rapor yazdı. 1897 yılının sonunda 4 ay boyunca İstanbul’da bulunan Rus Donanması Kaptanı Lev Brusilov yazdığı mektuplarda Nelidov’un kişiliği ve olaylar hakkında ne düşündüğünü aktaran canlı bir şahit olarak arkasında çok değerli mektuplar bırakmıştır. Bu mektuplardan Nelidov’un psikolojisini değerlendirmek mümkün olmaktadır. Yaklaşan Uzakdoğu sorunları sebebiyle Rusya Boğazlara saldırmadı. Tam tersine Avusturya-Macaristan ile Anlaşarak Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikası izledi.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/213517
http://www.karam.org.tr/Makaleler/416898914_04-%c4%b0hsan%20%c3%87OMAK.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1765
Appears in Collections:Tarih Bölümü / Department of History
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IhsanComak_1.pdf167.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

276
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

12
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.