Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1787
Title: Noninvaziv Nabız Ölçümü ve Kablosuz İletilmesi
Other Titles: Noninvasive Pulse Measurement and Wireless Transmission
Authors: Çakır, Serif
Yaman, Sadullah
Eroğul, Osman
Telatar, Ziya
10187
Keywords: wireless data communication
pulse rate measurement
photoplethysmography signal detection
Kablosuz veri iletimi
nabız ölçümü
Fotopletismografi sinyal algılama
Issue Date: 2017
Publisher: IEEE
Source: Çakir, Ş., Yaman, S., Eroğul, O., & Telatar, Z. (2017, October). Noninvasive pulse measurement and wireless iransmission. In 2017 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Today, the rapid development in technology has given way to many innovative research activities in the field of health. In particular, wireless communication systems are increasingly used in medical device applications. Long-term or real-time monitoring of medical data and informing of relevant institutions in critical situations have become indispensable with the aging and growing population. At the same time, the patients at the hospital are cured, but the patients who need to be supervised at home need to be checked by the experts of all kinds of current health data. In this study, it was aimed to calculate pulse rate by taking a PPG (Photoplethysmography) signal on body simultaneously via a microcontroller. This calculated heart rate was sent to the mobile phone using Bluetooth wireless technology. With the developed mobile application, it is possible to send the pulse value of the phone to the desired persons via SMS. This makes it possible for the health situation to be monitored outside the hospital while the person performs daily activities.
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, sağlık alanında da yenilikçi çalışmalara yön vermiştir. Özellikle kablosuz haberleşme sistemlerinin, tıbbi cihaz uygulamalarında kullanımı giderek artmıştır. Tıbbi verilerin uzun dönemli veya gerçek zamanlı izlenmesi ve acil durumlarda ilgili kurumların haberdar edilmesi yaşlanan ve artan nüfus ile birlikte vazgeçilmez olmuştur. Aynı zamanda hastanede tedavisi bitmiş, fakat evinde gözetim altında tutulması gereken hastalar??n güncel sağlık verilerinin uzman tarafından izlenmesi de çok önemli bir konudur. Bu çalışmada, bir mikrodenetleyici ile PPG (Fotopletismografi) sinyalinin vücut üzerinden eş zamanlı olarak alınarak nabız değerinin ölçülmesi ve iletilmesi amaçlanmıştır. Hesaplanan nabız değeri, bluetooth kablosuz ileti??im teknolojisi kullanılarak bir akıllı telefona iletilmiştir. Geliştirilen mobil uygulamayla, telefona gelen nabız de??erinin istenilen kişilere SMS olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Böylelikle kişi günlük aktivitelerini yerine getirirken sağlık verilerinin de hastane ortamı dışında izlenmesi mümkün hale gelmiştir.
URI: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8238081
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1787
ISBN: 978-1-5386-0633-9
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.