Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1796
Title: EEG İşaretlerinin Apne Süreci Analizinde Parametrik Olmayan GSY Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of Non - Parametric PSD Detection Methods in the Anaylsis of EEG Signals in Sleep Apnea
Authors: Koçak, Onur
Beytar, Faruk
Fırat, Hikmet
Telatar, Ziya
Eroğul, Osman
10187
Keywords: sleep apnea
nonparametric psd analysis
eeg signals
uyku apnesi
parametrik olmayan GSY analizi
EEG sinyalleri
Issue Date: 2015
Publisher: IEEE
Source: Koçak, O., Beytar, F., Fırat, H., Telatar, Z., & Eroğul, O. (2016, October). Comparison of non-parametric PSD detection methods in the anaylsis of EEG signals in sleep apnea. In 2016 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Sleep apnea is characterized by complete cessation of airflowin the mouth and nose for at least 10 seconds and it is a disease that causes significant disruption of sleep patterns. In the absence of treatment, it can lead to serious health problems such as heart attack and stroke. Polysomnography is the gold standard examination methods used in the diagnosis of the disease. In this study, EEG signals obtained from the polysomnography recording are divided into sub-bands and their epochs in pre apnea, intra apnea and post apnea were analyzed. Non-parametric power spectral density (PSD) detection methods (Periodogram, Welch and Multi Taper) applied to the EEG signals were compared.
Uyku apnesendromu, uyku sırasında ağız ve burundaki hava akımının 10 saniye veya daha fazla süreyle durmasından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği durumlarda, kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Hastalığın tanısında kullanılan altın standart inceleme yöntemi polisomnografidir (PSG). Bu çalışmada, polisomnografi kayıtlarından elde edilen EEG sinyalleri alt bantlarına (delta,teta,alfa,beta) ayrılarak, sinyallerin apne öncesi(pre), apne anı(intra) ve apne sonrası(post) epokları incelenmiştir. EEG sinyallerine uygulanan parametrik olmayan güç spektral yoğunluğu (GSY) tespit yöntemleri (Periodogram, Welch ve Çoklu Konik (Multi Taper)) karşılaştırılmıştır.
URI: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7863133
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1796
ISBN: 978-1-5090-2386-8
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Dec 29, 2022

Page view(s)

44
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.