Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1797
Title: Biyomedikal Kalibrasyon Hizmetlerinde Şehir Hastaneleri Modeli
Other Titles: City Hospitals Model In Biomedical Calibration Service
Authors: Koçak, Onur
Budak, Erdem I.
Beytar, Faruk
Özgöde, Büşra
Çoruh, Barış
Koçoğlu, Arif
Eroğul, Osman
10187
Keywords: biomedical calibration
ppp city hospitals
acreditation
offset model
biyomedikal kalibrasyon
şehir hastaneleri
akreditasyon
ofset model
Issue Date: 2015
Publisher: IEEE
Source: Koçak, O., Budak, E. I., Beytar, F., Özgöde, B., Çoruh, B., Koçoğlu, A., & Eroğul, O. (2016, October). City hospitals model in biomedical calibration service. In 2016 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Clinical engineering comprise of management of medical technology, medical device maintenance, repair, and calibration which they are bought according to capacity of health institution. In this study, entirely using principles have been given about medical device maintenance, repair, and calibration. A model has been designed which is biomedical calibration production service to new vast city hospitals. The hospitals have high bed capacity and because of that there are more different types of medical devices in their inventory. According to the model has been depicted about separating medical devices too. Besides, process planning has been materialized in biomedical calibration. A new work flow model has been suggested result of evaluating both of calibration and preventive maintenance. Moreover in this study mentioned about laboratory accreditation to international traceability need. Furthermore an offset investment model has been examined to medical device calibrators which they will have bought city hospitals. Urgent actions have detected for all consider authority to the investment model success.
Klinik mühendislik sağlık kurumlarının kapasitelerine göre alınacak tüm tıbbi cihazların bakım, onarım, kalibrasyonunun ve diğer tıbbi teknolojilerin yönetilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmada tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon prosedürlerinin uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. Yeni kurulan mega şehir hastaneleri için bir biyomedikal kalibrasyon hizmeti üretme modeli tasarlanmıştır. Çok yüksek yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastaneleri envanterinde oldukça fazla sayıda ve fazla çeşitte tıbbi cihaz bulunacaktır. Buna göre oluşturulan modelde tıbbi cihazların fazla ayrılmasından bahsedilmiştir. Ayrıca biyomedikal kalibrasyonda süreç planlama gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon ve önleyici bakım bir arada değerlendirilerek yeni bir iş akış modeli önerilmiştir. Bunun yanında uluslararası izlenebilirlik için gerekli olan laboratuvar akreditasyonuna değinilmiştir. Şehir hastanelerine kazandırılacak olan tıbbi cihaz kalibratörleri için de ofset yatırım modeli incelenmiştir. Seçilen yatırım modelinin başarılı olabilmesi için tüm taraflara düşen acil eylemler tespit edilmiştir.
URI: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7863140
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1797
ISBN: 978-1-5090-2386-8
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.