Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1812
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemirtaş, Birgül-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:30:01Z-
dc.date.available2019-07-08T13:30:01Z-
dc.date.issued2013-12-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/157113-
dc.identifier.urihttp://aacd.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/462/2018/02/C12S2Demirtas.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1812-
dc.description.abstractIn the recent years there is an increasing number of academic works on the state of the International Relations (IR) discipline and education in the field all over the world. This article aims to discuss the historical background of the emergence of the IR in Germany, the stages of its development and its current state. Analyzing the state of the IR in the German context is important not only because Germany has played a pivotal role in the emergence of the European integration but also it will have a fundamental impact on the political and future shape of the European Union. Germany is also characterized by its non-traditional foreign policy. The article argues that the scholars of the German IR follow the global developments, mainly those in the US closely, is well integrated in it as well as provide original contributions mainly in the post-positivist field. Though the IR first emerged in Germany thanks to US efforts in the aftermath of the Second World War, today it has some clear original contributions.en_US
dc.description.abstractSon yıllarda Uluslararası ?lişkiler (U?) disiplininde yapılan yayınların ve verilen eğitimin geldiği aşamayla ilgili çok sayıda akademik çalışma yapılmaktadır. Bu makale, AB’nin hem bugün geldiği aşamada hem de siyasal ve ekonomik geleceğini etkilemede başat rol oynayan ve pekçok Avrupa ülkesinden farklı bir dış politika çizgisi izleyen Almanya’daki Uluslararası ?lişkiler disiplininin ortaya çıkışını, geçirdiği evreleri ve bugün geldiği aşamayı tartışmayı amaçlamaktadır. Alman Uluslararası ?lişkiler’i, ABD’dekiler başta olmak üzere küresel U? tartışmalarını yakından takip eden, onunla içiçe geçmiş, ona özellikle post-pozitivist alanda katkılar sağlayan ve bunu yaparken bir yandan da kendi farklılıklarını da ortaya koymaya çalışan bir alandır. Her ne kadar ?kinci Dünya Savaşı sonrası dönemde doğrudan ABD’nin etkisiyle ortaya çıkmış olsa da bugün gelinen noktada kendi özgün katkılarını ortaya koymayı başarmıştır.tr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofAnkara Avrupa Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGermanyen_US
dc.subjectInternational Relations Disciplineen_US
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectCold War,en_US
dc.subjectPost-Cold War Eraen_US
dc.subjectAlmanyatr_TR
dc.subjectUluslararası İlişkiler Disiplinitr_TR
dc.subjectSiyaset Bilimitr_TR
dc.subjectSoğuk Savaştr_TR
dc.subjectSoğuk Savaş Sonrası Dönemtr_TR
dc.titleAlman Uluslararası İlişkiler Disiplini: Yerelliğini Kaybetmeden Küresele Entegrasyon Çabasıen_US
dc.title.alternativeGerman International Relations Discipline: Integration Efforts to Global without L Localityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümütr_TR
dc.identifier.volume12-
dc.identifier.issue2-
dc.identifier.startpage105-
dc.identifier.endpage119-
dc.identifier.wosWOS:000441430000005en_US
dc.institutionauthorDemirtaş, Birgül-
dc.identifier.doi10.1501/Avraras_0000000196-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid157113en_US
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.