Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEkim, Okan-
dc.contributor.authorTunalı, Selçuk-
dc.contributor.authorHazıroğlu, R. Merih-
dc.contributor.authorAyvalı, Muharrem-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:39:32Z
dc.date.available2019-07-10T14:39:32Z
dc.date.issued2015-01
dc.identifier.citationEkim, O , Tunalı, S , Hazıroğlu, R , Ayvalı, M . (2014). Evcil memeli hayvanlarda böbreklerin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonu. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 85 (2), 1-11. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vetheder/issue/34363/379561en_US
dc.identifier.issn0377-6395
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/198519-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/405388-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1855-
dc.description.abstractBriefly plastination can be defined as an anatomic specimen preparation technique which is characterized as replacement of tissue fluids with a reactive polymer. However plastination is a difficult and economically high cost technique when compared with the other methods, the final products are quite similar to the natural appearance and they are also very durable and non-hazardous. These features have made this method very popular for the relevant scientists. Silicone plastination is the most oft-used and because of the esthetical outlook of the final products the most well-known technique among all plastination methods. Silicone plastination consists of 5 main stages. These are preparation of specimens, dehydration, defatting, forced impregnation and gas curinghardening respectively. To obtain a convenient plastinate these stages should be handled meticulously and the parameters in every stage should also be monitored carefully. Kidneys of two dogs, two donkeys and two cattles were plastinated for this study. The parameters in every stage were recorded. The aim of this study is to indicate the silicone plastination of the domestic mammals’ kidneys with cold temperature technique in detailed manner, to evaluate the scientific fields in which the plastination can be used conveniently and therefore produce a guide document for the relevant scientists in our countryen_US
dc.description.abstractPlastinasyon kısaca; doku sıvılarının reaktif bir polimer ile yer değiştirmesiyle karakterize bir anatomik preparat hazırlama tekniği olarak tanımlanabilir. Plastinasyon, diğer birçok anatomik yönteme kıyasla daha zorlu ve ekonomik açıdan maliyetli olsa da ortaya çıkan örneklerin doğal görüntüsüne son derece benzer, ayrıca dayanıklı ve insan sağlığı için zararsız son ürünler olmaları, bu yöntemi konuyla ilgilenen bilim insanları için gittikçe aranır hale getirmiştir. Plastinasyon teknikleri içerisinde en sık kullanılanı ve örneklerin estetik açıdan etkileyici görünmesi sebebiyle toplumda en bilinir olanı kuşkusuz silikon plastinasyonudur. Silikon plastinasyonu temel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla örneklerin hazırlanması, dehidrasyon, yağdan arındırma, zorlu impregnasyon ve gaz kürleme-sertleştirme olarak özetlenebilir. Silikon plastinasyonu protokolünün titizlikle uygulanması ve her aşamadaki parametrelere dikkat edilmesi, son ürünün istenilen amaca uygun olması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma için iki adet köpek böbreği, iki adet merkep böbreği ile iki adet sığır böbreği kullanılmıştır. Organların plastinasyonu sırasında, her aşamadaki parametreler kaydedilmiştir. Çalışmanın amacı; evcil memeli hayvan böbreklerinin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonunu detaylarıyla anlatmak, bu tekniğin hangi alanlarda kullanılabileceği yönünde değerlendirmeler yapmak, böylelikle ülkemizde konuyla ilgilenen bilim insanlarına kılavuz olabilecek nitelikte bir kaynak ortaya koymaktırtr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherVeteriner Hekimler Derneğitr_TR
dc.relation.ispartofJournal of Turkish Veterinary Medical Societyen_US
dc.relation.ispartofVet Hekim Der Dergen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomitr_TR
dc.subjectböbrektr_TR
dc.subjectplastinasyontr_TR
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectkidneyen_US
dc.subjectplastinationen_US
dc.titleEvcil memeli hayvanlarda böbreklerin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonuen_US
dc.title.alternativeSilicone plastination of kidneys in domestic mammals with cold temperature techniqueen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Basic Medical Sciencesen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume85
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage11
dc.institutionauthorTunalı, Selçuk-
dc.contributor.YOKid182380-
dc.authorwosidM-8113-2014-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRrNE5URTVPUT09-
dc.identifier.trdizinid198519en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept03.14. Department of Internal Medicine-
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.