Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1883
Title: Gelir Yönetimi Metodlarının Türkiye Otelcilik Sektörüne Uygulanması
Other Titles: Application of Revenue Management Methods to Hospitality Sector of Turkey
Authors: Meterelliyoz Kuyzu, Melike
Tan, Aygül
36211
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Source: Meterelliyoz, M., & Aygül, T. A. N. (2015). GELİR YÖNETİMİ METODLARININ TÜRKİYE OTELCİLİK SEKTÖRÜNE UYGULANMASI. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 85-110.
Abstract: This study focuses on capacity control methods for hospitality industry by using real data obtained from a major hotel chain in Turkey. Expected Marginal Seat Revenue method which has not been used in previous studies in this area is applied as a modeling technique. It determines booking limits and protection levels for different room types, and these are used for capacity control. In this respect, a capacity allocation algorithm has been developed and a simulation has been performed. As a result, it is observed that method gives results that are very close to real values. In addition a specific level of demand density has been found at which EMSR-b shows best performance.
Bu çalışmada Türkiye otel sektöründe hizmet veren bir firmanın verilerinden faydalanılarak otelcilik sektöründe kapasite kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur. Modelleme tekniği olarak, bu alanda daha önce yapılan çalışmalarda kullanılmamış olan Beklenen Marjinal Koltuk Geliri metodundan faydalanılmıştır. Otele ait rezervasyon limitleri ve koruma seviyeleri hesaplanmış ve otel için farklı talep yoğunlukları da göz önünde bulundurularak optimal bir kapasite tahsisi yaklaşımı oluşturulmaya çalışılmıştır. Otelin doluluk oranları ve müşterilerin rezervasyon özellikleri kullanılarak çeşitli talep artışı durumları için simülasyon yapılmıştır. Otelcilik sektöründeki kaynakların özellikleri de dikkate alınarak bir kapasite yönetimi algoritması geliştirilmiştir. Bulgular sonucunda gerçek sonuçlara çok yakın değerler elde edilmiştir. Ayrıca, bu metot ile daha çok verim alınabilmesi için otelin belirli bir talep yoğunluğuna sahip olması gerektiği gösterilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/206884
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300833
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1883
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.