Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1898
Title: Türkiye'de Orta Gelirden Düşük Gelir ve Yüksek Gelire Geçişin Belirleyicileri
Other Titles: Factors To Transition From Middle Income To Other Income Classes For Turkey
Authors: Balıkçıoğlu, Eda
Dalgıç, Başak
Fazlıoğlu, Burcu
192932
Issue Date: May-2016
Source: Balıkçıoğlu, E., Dalgıç, B., & Fazlıoğlu, B. Türkiye’de orta gelirden düşük gelir ve yüksek gelire geçişin.Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 341-355.
Abstract: Çalışmanın amacı Türkiye’deki orta gelirli sınıfın genel durumunu belirlemek ve orta gelirden düşük gelire ve yüksek gelire geçiş olasılığını etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörleri tespit etmektir. Analizlerde 2005-2013 yılları arasındaki TÜİK tarafından düzenlenen gelir ve yaşam koşulları anketleri kullanılarak probit modeli ile tahminler yapılmıştır. Analiz sonuçları orta gelirden düşük ve yüksek gelire geçişte yaş, cinsiyet, eğitim, SGK’ya kayıtlılık, hane sayısı, hanedeki çocuk sayısı, hanede elde edilen gelir tipi ve çalışılan sektörlerin etkili olduğunu göstermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/262393
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203621
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1898
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.