Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1965
Title: Distance Measure Functions with Enhanced Skeletal Points for 2D and 3D
Other Titles: 2B ve 3B için Zenginleştirilmiş İskelet Noktaları ile Uzaklık Ölçüm Fonksiyonları
Authors: Şirin, Yahya
Demirci, Muhammed Fatih
143569
Keywords: Shape recognition
Shape representation
Earth Mover's Distance
Kullback Leibler and Jeffrey Distance
Euclidean Distance
Histogram Intersection
Bhattacharya Distance
Maha-lanobis Distance
Hellinger Distance
Metric
Distance
Şekil tanıma
şekil tanımlayıcı
Earth Mover’s Distance
Kullback Leibler ve Jeffrey Uzaklığı
Euclidean Uzaklığı
Histogram Kesişimi
Bhattacharya Uzaklığı
Mahalanobis Uzaklığı
Hellinger Uzaklığı
Metrik
Mesafe
Issue Date: 2016
Publisher: IEEE
Source: Şirin, Y., & Demirci, M. F. (2016, May). Distance measure functions with enhanced skeletal points for 2D and 3D. In 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (pp. 1253-1256). IEEE.
Abstract: The more digital image production increase, the more effectiveness and productivity of image recognition mechanism and comparison techniques become important. In this study, comparative experiments are made for distribution distance measurement function that is explained in the scope by using skeleton presentation which is obtained from 2D and 3D images of objects. Separate experiments are made in the same conditions for each distance measurement function and at the end of this process suitability of distance measurements for different conditions are discussed by evaluating each result. This study are compared with previous distance measurement methods and experimental evaluations are presented to show effectiveness and powerlessness of the study.
Her geçen gün sayısal görüntü üretimi artmakta ve görüntü tanıma mekanizmalarının ve karşılaştırma tekniklerinin etkinligi ve verimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, cisimlerin 2B ve 3B görüntüleri ile elde edilen iskelet gösterimleri kullanılarak mesafe uzaklık ölçümleri kapsamında ele alınan dagılım uzaklık ölçüm fonksiyonları için karşılaştırmalı deneyler yapılmıştır. Her bir uzaklık ölçüm fonksiyonu için ayrı ayrı deneyler aynı şartlarda tamamlanmış, bu işlem sonunda elde edilen sonuçlar yorumlanarak hangi uzaklık ölçümünün nasıl durumlarda kullanılacagı tartışılmıştır. Önceki yapılan çalışmalarda kullanılan uzaklık ölçümleri ile karşılaştırmalar yapılarak, çalışmanın etkinligini ve sağlamlığgını ortaya koyan deneysel değerlendirmeler sunulmuştur.
Description: 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (2016 : Zonguldak, Turkey )
URI: https://ieeexplore.ieee.org/document/7495974
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1965
ISBN: 978-1-5090-1679-2
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.