Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2049
Title: Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: Examination of the Effect of Art Activities Prepared According to Multiple Intelligence Theory on the Learning of the Rhythm Topic
Authors: Dilli, Rukiye
Bölükoğlu, Hülya İz
3942
Keywords: sanat eğitimi; görsel sanatlar dersi; çoklu zeka; çoklu zeka kuramı; ritim
art education
visual arts course
multiple intelligence
multiple intelligence theory
rhythm
Issue Date: Aug-2014
Publisher: 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Source: Dilli, R., & Bölükoğlu, H. İ. (2014). Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 19-36.
Abstract: Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin 6. sınıf öğrencilerinin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? sorusuna yanıt verilmeye çalışılan bu çalışmada, çoklu zeka kuramında yer alan 5 zeka türü incelenerek bu zeka türlerinin sanat eğitimi derslerinde nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin, öğrencilerin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçlayan bu çalışma deneysel niteliktedir. Çoklu zeka kuramıyla yapılan öğretimde sekiz zeka alanını içeren ders planı araştırmacı tarafından oluşturulmuş, her davranışı destekleyen çalışma kağıtları ve materyaller hazırlanmıştır. Ayrıca ritim konusu işlenirken öğrencilerle birlikte bir uygulama çalışması yürütülmüştür. Çoklu zeka kuramının sözel, görsel, müziksel-ritmik alanda yapılan etkinliklerinin; ritim konusunun öğretiminde, geleneksel yönteme göre anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
This study, trying to answer the question of whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have an effect on the learning of the rhythm topic by the 6th grade students, examines the 5 intelligences and how they would be utilized in the art education courses. The study, aiming to determine whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have a significant effect on the learning of the rhythm topic, is an experimental study. In the instruction utilizing the multiple intelligences theory, the lesson planning with the eight intelligence areas was done by the researcher, and worksheets and materials were prepared. Also, an activity with the students was organized during the instruction. It was concluded from the study that the activities conducted in the verbal, visual, and musical-rhythmic areas of multiple intelligences have significant effect on the instruction of the rhythm topic compared to the traditional method.
Description: Journal English title: Education And Society in the 21st Century
URI: https://dergipark.org.tr/download/article-file/59531
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2049
ISSN: 2147-0928
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.