Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2071
Title: Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Öğretim İle İlgili Ders İşlenişinin ve Etkinlik Formlarının Değerlendirilmesi
Authors: Akın, Nalan Okan
Özsoy, Vedat
1446
Keywords: sanat
estetik
eğitim
çocuk
görsel
art
aesthetic
education
child
visual
Issue Date: 2017
Publisher: NWSA
Source: Akın, N. O., & Özsoy, V. (2017). Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Öğretim İle İlgili Ders İşlenişinin Ve Etkinlik Formlarının Değerlendirilmesi. Fine Arts, 12(3), 205-215. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsafine/issue/30308/321201
Abstract: Individuals who have an aesthetic point of view are also the ones who make their environment beautiful. Aesthetic teaching is a form of teaching that takes place in art education. In the research which is developed for this purpose, a program proposal which was realized at the sixth grade Visual Arts lectures is presented. In the study, while the traditional method is applied to the control group, the constructivist understanding with Multi-Directional Visual Arts Education and Active Learning Method is applied to the experimental group. Research is an action research, which is one of the qualitative research methods. The course workings of the experimental and control groups are compared with directly by using the descriptive analysis method. Besides, the course activity forms which are applied to the experimental group are evaluated on their own. As a result, instead of the lessons of control group which is consisted of 3-layers, it is found out that the experimental group's six-step lecture process, which consists of the efficiency forms are more directive and instructive.
Estetik bakış açısına sahip bireyler çevrelerini de güzelleştiren bireylerdir. Estetik öğretim sanat eğitimi içinde yer alan bir öğretim biçimidir. Bu amaçla geliştirilen araştırmada, 6. sınıf Görsel Sanatlar dersinde gerçekleştirilen bir program önerisi ortaya koyulmuştur. Araştırmada kontrol grubuna geleneksel yöntem uygulanırken deney grubuna ise Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi ve Aktif Öğrenmeyle Yapılandırmacı anlayış uygulanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasıdır. Deney ve kontrol gruplarının ders işlenişleri betimsel analiz yöntemi ile doğrudan alıntılar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubuna uygulanan ders etkinlik formları tek başına değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; üç aşamadan oluşan kontrol grubunun derslerindense deney grubunun altı aşamadan oluşan ve etkinlik formlarının da içinde bulunduğu ders süreci daha yönlendirici ve öğretici olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/nwsafine/issue/30308/321201
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2071
ISSN: 1308 7290
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.