Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2072
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzsoy, Vedat-
dc.contributor.authorMamur, Nuray-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:47:31Z
dc.date.available2019-07-10T14:47:31Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.citationMamur, N., & Özsoy, V. (2015). Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 163-177. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51173
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3816/51173-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2072-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk16a3pNdz09-
dc.description.abstractCurrent developments in education emphasize that assessment process should not be independent from the instruction process. In contrast, assessments have to reflect and be a part of the education-instruction activities. Solely, when examining the implementations of assessment and evaluation in visual arts education, it seems that the students are evaluated substantially with the products they produced. The production of artistic works is one of the important aims of visual arts education. However, it is required that the goals of art education and values gained in the process should not be overshadowed. In this frame, portfolio, which has a feature of being used as a performance assessment approach and representing the development of the student during the learning process, can be an alternative to these limits. The purpose of this study is to present a theoretical perspective about portfolio assessment technique. Portfolio assessment approach is mentioned within the framework of art education considering the difficulties in the assessment process of student’s artistic improvement. In this research, specialty, content, application and evaluation of portfolio assessment technique have been evaluated. In this way, it has been thought that this article would be able to provide a new perspective to the art educators about determining real learning ways and shortcomings.en_US
dc.description.abstractGünümüzde eğitim alanındaki gelişmeler, değerlendirme sürecinin eğitim öğretim süreçlerinden bağımsız değil, süreci yansıtması ve eğitim öğretim sürecinin bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde ölçme değerlendirme uygulamalarına bakıldığında öğrencinin büyük oranda ürettiği ürünlerle (sonuç) değerlendirildiği görülmektedir. Sanatsal çalışmaların üretilmesi görsel sanatlar eğitiminin önemli hedeflerinden birisidir. Ancak sanat eğitimi hedeflerinin ve süreçte kazanılan değerlerin uygulama çalışmalarının gölgesinde kalmaması gerekmektedir. Bu çerçevede öğrencinin süreç içersindeki gelişimini yansıtan bir performans değerlendirme yaklaşımı olan portfolyolar bu sınırlılıklara alternatif olabilecektir. Bu çalışmada portfolyo değerlendirme tekniği konusunda teorik bir perspektif kazandırılması amaçlanmıştır. Sanat eğitiminde değerlendirme güçlüğü temel alınarak öğrencinin sanatsal gelişiminin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan portfolyo değerlendirme yaklaşımlarından söz edilmiştir. Öğrenci performansını değerlendirmede portfolyoların ne olduğu, kapsamı, özellikleri, uygulanışı ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Böylelikle görsel sanatlar eğitiminde gerçek öğrenme durumlarını ve eksiklikleri belirlemede öğretmenlere yeni bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmüştür.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectgüzel sanatlar eğitimitr_TR
dc.subjectgörsel sanatlar eğitimitr_TR
dc.subjectsanat eğitiminde ölçme ve değerlendirme, portfolyo değerlendirmetr_TR
dc.subjectfine arts educationen_US
dc.subjectvisual art educationen_US
dc.subjectassessment and evaluation in art educationen_US
dc.subjectportfolio assessmenten_US
dc.titleGörsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativePortfolio Assessment in Visual Art Educationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümütr_TR
dc.identifier.volume4
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage163
dc.identifier.endpage177
dc.authorid0000-0003-0483-1445-
dc.institutionauthorÖzsoy, Vedat-
dc.contributor.YOKid1446-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRrMk16a3pNdz09-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextnone-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept06.02. Department of Art and Design-
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.