Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2452
Title: Gelişmiş ekonomilerde düşük enflasyon dönemlerine sektörel yaklaşım
Other Titles: Sectoral approach to developed economies during low inflation period
Authors: Murat, Atılım
Doğan, Tuğçe
Keywords: Inflation
Low
Developed economy
Finance Disinflation Deflation
Sektör
Finans
Gelişmiş ekonomi
Düşük enflasyon
Dezenflasyon
Deflasyon
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Doğan, T. (2016). Gelişmiş ekonomilerde düşük enflasyon dönemlerine sektörel yaklaşım. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezin konusu, gelişmiş ekonomilerde önemli bir sorun haline gelen düşük enflasyon ortamının, seçilmiş olan sektörlerin endeks getirileri ile düşük enflasyon ilişkisinin incelenmesidir. Özellikle Japonya'nın 15 yılı aşkın süredir deflasyonist bir ortamda olmasından yola çıkarak, Nikkei 225 gösterge endeksinin performansı ve içerisindeki sektör endekslerinin performansı ile Eurostoxx 50 gösterge endeksinin performansı ve Avrupa sektör endekslerinin performansının kıyaslanmasını içermekte olup, yıllık bazda getirilerine dayalı olarak hangi sektörlerin yüksek hangi sektörlerin düşük performans sergilediğinin, performanslarındaki benzerliklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Yapılan analizler sonucu dünya ekonomisinde büyük pay sahibi olan gelişmiş ekonomilerden Avrupa ve Japonya'nın düşük enflasyon ortamında sektörel bazda iyi performans göstermesi beklenen sağlık ve kamu-yardımcı hizmetler sektör endekslerinin iyi performans göstermediği ve özellikle teknoloji, sanayi, dönemsel ve dönemsel olmayan tüketici gıda ve hizmetler sektör endekslerinin getirilerinde benzerlik olduğu ve nispeten iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda gelişmiş ekonomilerin benzer sektörlerini kapsayacak şekilde portföy çeşitlendirmesi yapmanın getiri sağlayabileceği gösterilmektedir. Anahtar Kelimeler: Deflasyon, Dezenflasyon, Düşük enflasyon, Gelişmiş ekonomi, Finans, Sektör
The aim of this thesis is to examine the relationship between low inflation and indicies return of selected sectors under low inflation environment which has become an important issue in developed economies. This work also includes the evaluation of performances of Japanese sectors and also the performance differences and/or similarities between European indexes, including Eurostoxx 50 benchmark index and Nikkei 225 benchmark index of Japan, which is in a deflation regime for more than 15 years. This evaluation was determined based on the annual returns of high and low sectoral performances. In the low inflation environment of European and Japanese economies which are some of the World's largest economies, it is observed that the healthcare and utilities sector indexes have low performances contrary to the expectations. On the other hand, consequences indicate the similarities between the price movements in sectoral base, especially technology, cyclical consumer food and services sectors and the positive relations among the similar sectors at a deflationary or disinflationary enviroment. The results emphasized the benefits of portfolio diversification among similar sectors indices in developed economies in this context Keywords: Deflation, Disinflation, Finance, Developed Economy, Low Inflation, Sector
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2452
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429750.pdf3.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.