Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2458
Title: Bulut bilişim uygulamaları ve büyük veri analizinin özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesindeki etkileri
Other Titles: Effects of cloud computing and big data analyzes on marketing strategies and customer relations management
Authors: Cezar, Asunur
Orka, Ömer Tarık
Keywords: Cloud Computing
Big Data
Customer Relations
Marketing
Sales
Bulut Bilişim
Büyük Veri
Müşteri İlişkileri
Pazarlama
Satış
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Orka, Ö. (2017). Bulut bilişim uygulamaları ve büyük veri analizinin özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesindeki etkileri. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, bulut bilişim sistemlerinin ve büyük veri analizlerinin kamu ve özel sektördeki kullanım alanları, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama alanlarındaki etkileri incelenmiştir. Konu hakkında literatür taraması yapılmış ve 13 özel sektör yöneticisi ile yapılan mülakat çalışmasından elde edilen bulgular ve değerlendirmeler tez çalışmasının sonuna eklenmiştir. Bu konuda daha önce yapılan ve kamu kurumlarını kapsayan çalışmalara ek olarak özel sektör incelenmiş ve ilgili sektördeki yetkililerle görüşmeler yapılmıştır. Bulut bilişim ve büyük veri teknolojilerinin tanımları ile özellikle özel sektördeki kullanım alanları belirtilmiştir. Bu teknolojilerin özel sektöre katkılarının yanında, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi özelinde çalışma yapılmıştır. Mülakat sonuçlarından elde edilen bulgular neticesinde kurumların mevcuttaki halleri, pazarlama stratejilerini belirlerken bu teknolojilerden ne ölçüde faydalandıkları, ileriye dönük planları ve riskler ile avantajlar anlaşılmaya çalışılmış ve analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Büyük Veri, Müşteri İlişkileri, Pazarlama, Satış
In this study, the effects of cloud computing and big data analyses with a particular emphasis on customer relations management, marketing and sales are studied. A literature review is presented in the introduction and the findings of survey/interview with 13 private sector executives are provided at the end of this thesis. Complementing previous studies conducted in governmental organizations, in this thesis usage of cloud computing and big data technologies in the private sector is studied and the effects of these technologies especially on marketing and customer relations management are examined. How companies utilize these technologies in marketing and customer relations management and their future plans and investment decisions are studied by means of interviews and surveys. Finally, the survey findings are analyzed to understand private sector's usage of cloud computing and big data technologies. Keywords: Cloud Computing, Big Data, Customer Relations, Marketing, Sales
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2458
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
452214.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

240
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.