Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2496
Title: Kuzey Kore ulusal kimliğinin ve totaliter rejiminin milliyetçilik üzerinden yeniden üretimi
Other Titles: Reproduction of North Korea's national identity and totalitarian regime through nationalism
Authors: Demirtaş, Birgül
Sevinir, Emre Deniz
Keywords: Totalitarianism
Reproduction
National identity
Leader
Nationalism
North Korea
Totalitarizm
Yeniden Üretim
Ulusal Kimlik
Lider
Milliyetçilik
Kuzey Kore
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Sevinir, E. (2016). Kuzey Kore ulusal kimliğinin ve totaliter rejiminin milliyetçilik üzerinden yeniden üretimi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore, ikiye bölünmüştür. Kuzey Kore'nin hem iç hem de dış politikası uluslararası toplumun önemli bir kısmı tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Ayrıca Kuzey Kore'de siyasal otorite, totaliter rejimin inşasında milliyetçilik araçlarından istifade etmiştir. Kim İl Sung'un Kuzey Kore için oluşturmaya çalıştığı milliyetçi ruh ve totaliter yapı ile birlikte lider, kendi kendine yeterlilik politikası olan Juche ideolojisini oluşturmuş ve ordu merkezli totaliter rejim yapısını Kuzey Kore'nin ulusal bütünlüğünü güçlendirmek için kurmuştur. Bu çerçevede bu tezin amacı; Kuzey Kore'nin ulusal kimliğini ve totaliter rejim yapısını milliyetçiliğin etkisi altında nasıl yeniden ürettiğini ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla bu tezin vardığı sonuç; siyasi tarihteki diğer totaliter rejim örneklerinde olduğu gibi, Kuzey Kore'de de milliyetçiliğin günümüze kadar olan süreçte ulusal kimliğin ve totaliter rejimin kendisini yeniden üretmesinde vazgeçilemez bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Kuzey Kore, Milliyetçilik, Lider, Ulusal Kimlik, Yeniden Üretim, Totalitarizm.
After the Second World War, Korea was divided into two. The domestic and foreign policies of North Korea have been perceived as a threat for most of the international community. During the construction of totalitarian regime in North Korea, political authority has benefitted from tools of nationalism. Kim Il Sung created the idea of national self reliance – Juche ideology for the nation and then established the army based on the regime type to strenghten North Korea's national integrity. Within this framework, this thesis aims to reveal how North Korea reproduces its national identity and totalitarian regime type under the influence of nationalism.Therefore, the result of this thesis is that; as with other examples of totalitarian regimes in the political history, nationalism has been playing an essential role for reproduction of North Korea's national identity and totalitarian regime. Keywords: North Korea, Nationalism, Leader, National Identity, Reproduction,Totalitarianism
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2496
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440800.pdf4.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

880
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.