Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2519
Title: Küresel Güney'de Sosyal Politikalar ve Sınırları : Brezilya'da Bolsa Familia Örneği
Other Titles: Social policies and their limits in global south: As an example of Brasil and Bolsa Família
Authors: Kutlay, Mustafa
Çoban, Hazal Melike
Keywords: Brezilya Bolsa Familia
Post-neoliberalism
Social neolibarism
Conditional Cash Transfer
Brazil Bolsa Familia
Post-neoliberalizm
Sosyal neolibarizm
Şartlı Nakit Transferi
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Çoban, H. (2017). Küresel Güney'de Sosyal Politikalar ve Sınırları : Brezilya'da Bolsa Familia Örneği. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmanın amacı, 2008 krizi sonrası alternatif ekonomi politikaları bütünü olarak sunulan Post-neoliberal yaklaşım kapsamında teşvik edilen sosyal politikaların yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmadaki etkilerini tartışmaktır. Sosyal neoliberalizm olarak kavramsallaştırılan söz konusu politikaların özellikle gelişmekte olan ülkelerde 2008 krizi öncesinde uygulanmaya başlandığı vurgulanmakta, bu bağlamda Şartlı Nakit Transferleri yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele aracı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, neoliberal ekonomi politikaları benimsenmiş olmasına rağmen yoksullara yönelik sosyal politikalarla onların durumunu iyileştirmeyi hedefleyen sosyal neoliberal uygulamalar, Brezilya örneği üzerinden ele alınmaktadır. Kapsamlı bir Şartlı Nakit Transferi örneği olarak Bolsa Família'nın 2003-2010 yılları arasında ülkenin yoksulluk ve eşitsizlik verileri üzerindeki etkileri değerlendirilerek 2008 krizinin söz konusu verileri nasıl değiştirdiği incelenmektedir. Bununla birlikte, nakit transferleri karşılığında devlet tarafından sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması şart koşulan yoksul kesimin söz konusu alanlarda gösterdiği gelişmeler tartışılmaktadır. Bu tezin, sosyal neoliberalizmin yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeledeki rolünü, gösterge etkisi olan bir vaka analizi ile ortaya koyması bakımından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
The aim of this study is to discuss the impact of social policies in reducing poverty and inequality that were implemented as part of the Post-neoliberal approach. The mentioned policies, conceptualized as social neoliberalism, have started to be employed especially in the developing countries before the 2008 global financial crisis. In this context, Conditional Cash Transfers are considered as means of combating poverty and inequality. In this study, though evaluated as part of neoliberal policies, the social neoliberal practices aiming at improving the status of the poor are discussed with particular reference to the Brazilian case, as an example of a comprehensive Conditional Cash Transfer program, the effects of the Bolsa Família on the poverty and inequality in Brazil are evaluated during 2003-2010. The way in which the 2008 crisis changed the current trend is also examined in this dissertation. Moreover, the degrees of improvement in the state of the poor concerning education and health services, which are compulsory aspects for the claimants to become eligible to receive cash transfers, are discussed as part of this research. This thesis is expected to contribute to the literature by revealing the impact of social neoliberalism on mitigating poverty and inequality in the Brazilian example as a critical case.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2519
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476698.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

46
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.