Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2571
Title: Johnson’s Artistic Resistance to British Brutality: “Inglan Is a Bitch” and “Sonny’s Lettah”
Other Titles: Johnson’ın İngiliz Zalimliğine Sanatsal Direnişi: “Fahişe İngiltere” ve “Oğlundan Mektup” Şiirleri
Authors: Kangüleç Coşkun, Kübra
Keywords: Linton Kwesi Johnson
racism
dub poetry
post-colonialism
ırkçılık
dub şiiri
sömürge sonrası çalışmalar
Issue Date: 2019
Publisher: Ahi Evren Üniversitesi
Source: COŞKUN, K. K. Johnson’s Artistic Resistance to British Brutality:“Inglan Is a Bitch” and “Sonny’s Lettah”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 151-158.
Abstract: As a Jamaican poet, Linton Kwesi Johnson is the forerunner of dub poetry that combines words with the reggae rhythm. Johnson establishes a postcolonial discourse of his own and uses his dub poetry to fight against the dominant Western discourse. His poetry tells real stories from a black immigrant’s life by using Creole English and the rhythmic music of Jamaican culture. Thus, his poetry voices the real immigrant experience in Britain in a highly dramatic way. This article focuses on two important poems by Johnson; “Inglan Is a Bitch” and “Sonnah’s Lettah”. In both poems, Johnson subverts English language, and thus shows his resistance to the colonial power in the level of language. Besides, both of his poems have the same political concern of revealing the British discrimination against black people. In this respect, Johnson’s poetry is surely his artistic tool against racism and serves to his political activism.
Jamaikalı şair Linton Kwesi Johnson sözcüklerle reggae ritimlerini birleştiren dub şiirinin öncüsüdür. Johnson, şiiriyle kendine ait bir sömürge sonrası söylem yaratır ve dub şiirini egemen Batı söylemine karşı yürüttüğü savaşında kullanır. Kreole İngilizcesi ve Jamaika kültürünün ritmik müziğini kullanan şiirleri siyahi göçmenlerin gerçek hayat hikâyelerini anlatır. Bu nedenle, Johnson’ın şiirleri İngiltere’deki gerçek göçmen deneyimlerini oldukça canlı ve yaratıcı bir biçimde gözler önüne serer. Bu makale Johnson’ın “Inglan Is a Bitch” (Kahpe İngiltere) ve “Sonnah’s Lettah” (Oğlundan Mektup) başlıklı iki şiiri üzerine odaklanır. Johnson, her iki şiirde de bilinçli olarak dil kurallarına uymaz. Onun bu tutumu, sömürgeci güçlere karşı dil düzeyinde bir meydan okuyuş olarak yorumlanabilir. Ayrıca her iki şiir, siyahilere karşı yapılan İngiliz ayrımcılığını ve zulmünü ortaya koyarken, İngilizlerin siyahları tanımlamak için yarattığı vahşi “siyahi hayvan” stereotipinin ardındaki insanı gösterir. Johnson’ın şiirleri bu yönüyle şairin ırkçılığa karşı kullandığı sanatsal bir silahtır ve aynı zamanda onun siyasi aktivizmine de hizmet eder.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/364635
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2571
https://doi.org/10.31592/aeusbed.469035
ISSN: 2149-0767
Appears in Collections:İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of English Language & Literature
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.